مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار وزارت کار با تشریح جزئیات شرایط متقاضیان برای ثبت نام در سامانه کارا گفت: قطعا کسانی از تسهیلات اشتغال بهره‌مند می‌شوند که قواعد و شرایط اعلامی در سامانه را رعایت کنند و ازسوی دستگاه اجرایی مرتبط با طرح اشتغال، کمیته فنی و موسسه عامل پرداخت‌کننده تایید شوند. وی با بیان اینکه از متقاضیان ثبت نام در سامانه کارا درخواست می‌شود تمام شرایط، بندها و دستورالعمل‌های اعلامی درج شده در سامانه را با دقت مطالعه کنند، تاکید کرد: به دلیل اینکه تسهیلات اشتغال به‌صورت ارزان قیمت با نرخ سود پایین ارائه می‌شود بنابراین طبق تجربیات گذشته ممکن است بسیاری از افراد با انگیزه‌هایی غیر از اشتغال در سامانه ثبت نام کنند که با همین فرض در عین حال که تلاش شده تسهیلات با کمترین بوروکراسی پرداخت شود اما در شناسایی واجدان شرایط سخت‌گیری خواهد شد.

۳ شرط لازم متقاضیان

ازوجی با بیان اینکه متقاضیان استفاده از تسهیلات بر اساس شاخص‌های «رسته‌های در اولویت»، «منطقه هدف کسب و کار» و «اهلیت برای راه‌اندازی طرح اشتغال» ارزیابی می‌شوند، گفت: در صورتی که طرح متقاضی در قالب «رسته‌های اعلامی دارای اولویت اشتغال» ارائه شده باشد طرح در دستور کار بررسی صلاحیت پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد. در عین حال با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری در اولویت اجرای طرح‌های اشتغال هستند، اینکه اجرای طرح متقاضی کسب و کار در مناطق هدف قرار دارد یا خیر با تشخیص دستگاه اجرایی مرتبط با طرح توجیهی متقاضی و کمیته فنی در سطح استان مشخص خواهد شد.

این مقام مسوول در وزارت کار افزود: اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته‌های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت کرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا که فرد به چه میزان به کسب و کار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد؛ همچنین با توجه به اینکه عمده طرح‌های اشتغال باید مبتنی بر مشارکت جمعی و گروهی باشند بنابراین متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال باید توانایی کارفرمایی و سرپرستی کسب و کار را داشته باشد.

دیدگاه پرداخت تسهیلات اشتغال به هر متقاضی با قاعده اقتصاد مغایرت دارد

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار ادامه داد: اگر یک نگاه عام پسندانه به پرداخت تسهیلات اشتغال وجود داشته باشد طبیعتا می‌توان اعلام کرد همه می‌توانند از تسهیلات به نحوی که به هر فرد متقاضی سهم کمی اختصاص یابد، استفاده کنند اما این دیدگاه با قاعده اقتصاد و سیاست‌های اشتغال‌زایی مغایر است. ازوجی با تاکید بر اینکه با کمک مجلس و دولت بخشی از منابع ارزی کشور با تبدیل به ریال برای خروج از بحران بیکاری با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مناطق مرزی در نظر گرفته شده است، گفت: بنابراین در تخصیص و پرداخت این منابع به متقاضیان واقعی ایجاد اشتغال باید دقت کرد تا منابع همچون طرح‌های ادوار گذشته همچون وام خوداشتغالی، بنگاه‌های زود بازده و … منحرف نشوند.

وی ادامه داد: در عین حال، اینکه از قِبل پرداخت این تسهیلات چقدر می‌توان کارآفرین و کارفرما تربیت کرد برای اقتصاد کشور بسیار مهم است تا از ظرفیت‌های بازار کار در روستاها و مناطق عشایری استفاده کنند؛ بر همین اساس چند نهاد از جمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درگیر اجرای برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی کردیم به این ترتیب که بسته‌های آموزشی این سازمان مبتنی بر این دو برنامه با تمرکز بر مناطق هدف تعریف شده تا آموزش‌های رایگان مشاوره شغلی، طرح نویسی، بازاریابی و … را به متقاضیان ارائه دهد. همچنین از ظرفیت‌های برخی مراکز کارآفرینی خصوصی، جهاد دانشگاهی و سایر نهادها نیز برای آموزش کارآفرین استفاده کردیم. این مقام مسوول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که در صورت پذیرش طرح فرآیند پرداخت تسهیلات چه مدت زمان می‌برد گفت: بر اساس شیوه نامه اشتغال روستایی، از زمان فرآیند بررسی و پذیرش طرح تا زمان پرداخت حدود یک ماه تا ۴۵ روز زمان مورد نیاز است.

منبع: دنیای اقتصاد

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی