شرایط درج آگهی

ترتیبات تنظیم، نوع حروف و نحوه رنگ گذاری منوط به نظر آتلیه آگهی ها و به تناسب شرایط کلی صفحه محل درج آگهی و بر اساس ضوابط فنی آتلیه تعیین و اجرا می شود.

اندازه آگهی در هر یک از روزنامه ها، مطابق کادر استاندارد همان روزنامه است.

افزایش کادر آگهی با ضرایب برابر (2 برابر ، 3 برابر و …) قابل اجرا بوده و فضای بین کادرها متعلق به مشتری می باشد.

تعیین صفحه چاپ آگهی برای صفحات داخلی و صفحاتی که تعرفه یکسان دارند با روزنامه می باشد.

آگهی های تمام صفحه فقط در صفحات داخلی چاپ و صفحه آن توسط روزنامه انتخاب خواهد شد.

کادر استاندارد آگهی در روزنامه

کادر استاندارد در روزنامه های مختلف متفاوت می باشد.

الزامات فنی آتلیه برای دریافت طرح آگهی:

فرمت فایل: (psd. و tif.) به صورت CMYK با کیفیت 300 DPI (سایر فرمت ها و برنامه ها با هماهنگی ارسال شود)

WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر