شراکت های مبارک برای تولید ثروت + موشن گرافیک

شراکت های مبارک برای تولید ثروت + موشن گرافیک

بهترین راه شراکت های مبارک ، تعریف قواعد مشخص برای معاملات است که باعث می شود چرخ معیشت راحت تر به گردش در بیاید.
الگوی معیشت اسلام هر قرارداد و پیمان بین دو نفر را تحت عنوان عقد تعریف می کند و تأکید دارد افراد به آن حقوق وفادار باشند. در این الگو برای انواع معاملات بین مردم عقد مشخصی تعریف شده است.

خرید و فروش ،اجاره، پیش فروش، شراکت، عقد، ضمانت و مشارکت در تجارت، کشاورزی و باغداری، بعضی از مواردی هستند که در قالب عقود اسلامی برای آنها چارچوب مشخصی تعیین شده است.
الگوی معیشت اسلام با تعیین این عقود به طور هوشمندانه هزینه معاملات در معیشت را کاهش می دهد.
اما فراتر از ساماندهی معاملات، بخشی از عقود اسلامی زمینه ساز همکاری مردم در معیشتند و با تخصیص بهینه، منابع را در خدمت تولید ثروت واقعی قرار می دهند.
در ویدئوی این پست عاقبت شراکت آقا رضا و دوستش را که از این قواعد پیروی نکرده اند، ببینید.

شراکت های مبارک برای تولید ثروت

 

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار