شاخص های واقـعی افـراد موفـق و ناموفـق + اینفوگرافیک

شاخص های واقـعی افـراد موفـق و ناموفـق + اینفوگرافیک

ما خود را چگونه می بینیم؟ بیشترین و شایع ترین کلمات و عباراتی که به کار می بریم، کدام هستند؟ احساسات ما در اغلب مواقع چگونه است؟ زمان خود را صرف چه کارهایی می کنیم؟ مشکلاتمان را چگونه و از چه طریقی حل می کنیم؟ این موارد و بسیاری موارد دیگر شاید کوچک به نظر برسند، اما همین چیزهای کوچک ما را ساخته و به دنیا نشان می دهد …

ما، همان چیزی هستیم که می گوییم، نشان می دهیم، انجام می دهیم و یا احساس می کنیم. طرز ایستادن ما، تن صدای ما و یا سطح انرژی ما، همگی به عنوان نماینده ای هستند که ما را به جهان معرفی می کنند!

همه این ها پرسش هایی است که پاسخ آن ها بیان کننده شاخص های واقـعی افـراد موفـق و ناموفـق در امور زندگی و کسب وکار و روابط بین مردم می باشد. اینفوگرافیکی از شاخص موفقیت را به شما معرفی می کنیم. در این اینفوگرافیک به شاخص های عمده افراد موفق و افراد ناموفق پرداخته شده است.

شاخص های واقـعی افـراد موفـق و ناموفـق

شاخص های رفتاری افراد موفق و ناموفق

منبع: هایپرکلابز

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار