سرپرست جدید مرکز صدا و سیمای البرز انتخاب شد

سرپرست جدید مرکز صدا و سیمای البرز انتخاب شد

ناصر صفار به عنوان سرپرست جدید مرکز صدا و سیمای استان البرز معرفی شد.
در حکم سرپرست جدید، از زحمات حبیب ا… مازندرانی در زمان تصدی مسئولیت صدا وسیمای البرز قدردانی شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذار