ساماندهی ۲۰۰ باشگاه ورزشی بدون مجوز در البرز

ساماندهی  ۲۰۰ باشگاه ورزشی بدون مجوز در البرز

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز گفت: ۲۰۰ باشگاه ورزشی خصوصی بدون مجوز در البرز فعالیت می کنند که باید در کوتاه‌ترین زمان برای دریافت مجوز وحرکت در مسیر و چارچوب قانونی
راهنمایی شوند.
علیرضا جوانمردی اظهار کرد: برای نیل به این هدف کمیته ویژه ای در استان تشکیل و با برگزاری دوره‌های آموزشی ضوابط لازم به آنها اعلام
و برای اجرای آن گام بر می‌داریم.
مدیرکل ورزش و جوانان البرز تصریح کرد: در زمینه اماکن ورزشی در دو بعد اشتغال‌زایی و ارائه خدمات مناسب به مردم بایدحرکت کنیم و سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال شود که هم بخش خصوصی ترغیب به سرمایه‌گذاری شود وهم مردم با آسودگی از خدمات این اماکن
بهره‌مند شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذار