Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/com12313/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
ساماندهی ۲۰۰ باشگاه ورزشی بدون مجوز در البرز - شبکه پذیرش آگهی | شبکه پذیرش آگهی

ساماندهی ۲۰۰ باشگاه ورزشی بدون مجوز در البرز

ساماندهی  ۲۰۰ باشگاه ورزشی بدون مجوز در البرز

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز گفت: ۲۰۰ باشگاه ورزشی خصوصی بدون مجوز در البرز فعالیت می کنند که باید در کوتاه‌ترین زمان برای دریافت مجوز وحرکت در مسیر و چارچوب قانونی
راهنمایی شوند.
علیرضا جوانمردی اظهار کرد: برای نیل به این هدف کمیته ویژه ای در استان تشکیل و با برگزاری دوره‌های آموزشی ضوابط لازم به آنها اعلام
و برای اجرای آن گام بر می‌داریم.
مدیرکل ورزش و جوانان البرز تصریح کرد: در زمینه اماکن ورزشی در دو بعد اشتغال‌زایی و ارائه خدمات مناسب به مردم بایدحرکت کنیم و سیاست‌ها به‌گونه‌ای اعمال شود که هم بخش خصوصی ترغیب به سرمایه‌گذاری شود وهم مردم با آسودگی از خدمات این اماکن
بهره‌مند شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذار
شبکه پذیرش آگهی