روزنامه فرهیختگان

روزنامه فرهیختگان

صفحه اصلی روزنامه فرهیختگان

روزنامه فرهیختگان

مشخصات روزنامه فرهیختگان

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
۱۶ صفحه
سیاسی،دانشگاه، اقتصاد،جهان،پرونده،ادب و هنر،اندیشه، ایران زمین،مردم ،شهر،ورزشی، تماشا،دانش 
ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه فرهیختگان:

خطایی رخ داد، که نشان دهندهٔ این است که خوراک کار نمی‌کند. دوباره تلاش نمایید.

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی