روزنامه سپید

روزنامه سپید

صفحه اصلی روزنامه سپید

روزنامه سپید

مشخصات روزنامه سپید

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
۱۶ صفحه
سیاسی،سیاست سلامت، اقتصاد سلامت، صنفی، غذا  و دارو، طب و اورژانس، آگهی، سلامت، سلامت جهان، سبک زندگی، اخر 
 ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه سپید:

خطایی رخ داد، که نشان دهندهٔ این است که خوراک کار نمی‌کند. دوباره تلاش نمایید.

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی