روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم

صفحه اصلی روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم

مشخصات روزنامه راه مردم

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
۱۲ صفحه
سیاسی،بانک و بیمه،نفت و اقتصاد،گزارش در شهر،ورزش،سلامت،شهرستان،گزارش،فرهنگ و هنر
ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه راه مردم:

         سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی