طي حكمي از سوي شهردار كرج محمدرضا رضاپور با حفظ سمت به عنوان قائم مقام شهردار كرج
منصوب شد.
در متن اين حكم آمده است:
به موجب اين حكم در راستاي اعمال سياست تمركززدایی و با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي، مستنداً به مفاد ماده 79 قانون شهرداري با حفظ پست سازماني و سمت فعلي به‌عنوان قائم مقام اينجانب منصوب می‌شوید.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و نصب العين قرار دادن تقواي الهي و بهره‌گيري از توان فني و تخصصي، منابع و ظرفيت هاي موجود، با امعان نظر به ضوابط و مقررات مربوطه و با رعايت اختيارات تفويضي، موفق و مؤيد باشيد. محمد رضا رضاپور سمت معاون اداري و مالي شهرداري كرج را نيز
بر عهده دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر