راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو در منطقه ۴ کرج

شهردار منطقه ۴ کرج از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی دریافت عوارض خودرو در این منطقه خبر داد.
مجید کمالی‌نژاد گفت: با فراهم شدن این امکان، شهروندان می‌توانند از طریق مراجعه به واحد درآمد نسبت به پرداخت عوارض خودرو اقدام کنند.
این مسئول در تشریح اقدامات جدید منطقه اظهار داشت: شهرداری ها برای اداره شهر نیاز به درآمدهای پایدار دارند که با تشکیل اداره ها و واحدهای مرتبط به دنبال این منابع هستند، در این میان فعالیت واحد دریافت عوارض خودرو زمینه ساز افزایش درآمد منطقه می شود.

این مطلب را به اشتراک بگذار