رئیس شعب بانک ملی استان البرز خبر داد اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی

رئیس شعب بانک ملی استان البرز خبر داد اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی

مهتاب نوری/
صندوق توسعه ملی اعتباری را برای بانک‌های تجارت، کشاورزی، پست بانک و توسعه صادرات به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی تخصیص داده است.
سید مهدی طلوعی برازنده، رئیس شعب بانک ملی البرز با بیان این مطلب ادامه داد: اعتبار تخصیصی از سوی صندوق توسعه ملی به بانک‌های یاد شده مربوط به سال جاری است که البته این سهمیه‌ها برای بانک‌های عامل در سال ۹۲ در بخش صنعت نیز قابلیت
اجرایی دارد. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ برای تخصیص این اعتبارات نیاز به کارگروه استانی نبوده است، یادآور شد: بانک‌ها مشتریان واجد شرایط را برای دریافت سهمیه به صندوق توسعه ملی معرفی می‌کنند.
رئیس شعب بانک ملی استان البرز با اشاره به اینکه متقاضیان باید از طریق بانک‌هایی که در آن حساب دارند، تسهیلات مورد نیاز را درخواست کنند، افزود: اگر متقاضی واحدهای تولیدی استان مشکلی در سیستم بانکی داشته باشند کمیسیون هماهنگی بانک‌ها آماده
بررسی است.

این مطلب را به اشتراک بگذار