رئيس شعب بانك ملي استان البرز خبر داد اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي

مهتاب نوري/
صندوق توسعه ملي اعتباري را براي بانك‌هاي تجارت، كشاورزي، پست بانك و توسعه صادرات به‌منظور حمايت از واحدهاي توليدي تخصيص داده است.
سيد مهدي طلوعي برازنده، رئيس شعب بانك ملي البرز با بیان این مطلب ادامه داد: اعتبار تخصيصي از سوي صندوق توسعه ملي به بانك‌هاي ياد شده مربوط به سال جاري است كه البته اين سهميه‌ها براي بانك‌هاي عامل در سال 92 در بخش صنعت نيز قابليت
اجرايي دارد. وی با اشاره به اينكه در سال 93 براي تخصيص اين اعتبارات نياز به كارگروه استاني نبوده است، يادآور شد: بانك‌ها مشتريان واجد شرايط را براي دريافت سهميه به صندوق توسعه ملي معرفي مي‌كنند.
رئيس شعب بانك ملي استان البرز با اشاره به اينكه متقاضيان بايد از طريق بانك‌هايي كه در آن حساب دارند، تسهيلات مورد نياز را درخواست كنند، افزود: اگر متقاضي واحدهاي توليدي استان مشكلي در سيستم بانكي داشته باشند كميسيون هماهنگي بانك‌ها آماده
بررسي است.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر