رئیس انجمن محصولات ارگانیک البرز: افزودن واژه کشاورزی مسئولیت جدیدی برای اتاق بازرگانی تعریف کرده است

رئیس انجمن محصولات ارگانیک البرز:  افزودن واژه کشاورزی مسئولیت جدیدی برای  اتاق بازرگانی تعریف کرده است

افزودن واژه کشاورزی به آخر نام اتاق بازرگانی، مسئولیت جدیدی را برای این نهاد بخش خصوصی در سراسر کشور تعریف کرده است.
میرلوحی، رئیس انجمن محصولات ارگانیک استان البرز با بیان این مطلب افزود: انجمن محصولات ارگانیک در فروردین ماه سال ۹۲ پس از اخذ موافقت اصولی از اتاق بازرگانی ایران با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، فعالیت خود را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز آغاز کرد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر باید پشتیبانی از روستا و روستاییان کشور افزایش یابد تا بخش کشاورزی به وضعیت مطلوب برسد.
میرلوحی گفت: اشاعه و پذیرش کشت ارگانیک به عنوان یک راه حل استراتژیک در کشاورزی می‌تواند کمک شایانی برای بهبود وضع موجود داشته باشد، زیرا کشاورزی ارگانیک از طریق بهبود و ارتقای قدرت مدیریت باعث بازگرداندن نقش تصمیم گیری به جوامع محلی شده و متضمن حق آنان و مشارکت فعال آنها در زنجیره
غذایی می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین این شیوه از کشاورزی با ایجاد فضای اقتصادی مطلوب و ساختن سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی موجب حفظ محیط زیست و افزایش کارآیی بهره‌برداری از آب، کاهش آلودگی نهرها برای مصرف‌کنندگان پایین دست و تنوع زیستی آب می‌شود.
رئیس انجمن محصولات ارگانیک استان البرز اظهار داشت: با توجه به موقعیت ممتاز البرز و نزدیکی به پایتخت و وجود مراکز علمی و پژوهشی متعدد در این استان، می‌توان با ساماندهی بازارها، رستوران ها و هتل‌های متناسب با استانداردهای ارگانیک و برند‌سازی از مناطق جغرافیایی خاص در استان مانند دیزین و طالقان و راه‌اندازی آگرواکوتوریسم گام‌های بلندی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی در این حوزه برداشت.
میرلوحی تأکید کرد: در این میان نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ایجاد رابطه سازنده بین بخش خصوصی و دولتی از طریق شورای گفت‌وگو، برگزاری همایش‌های تخصصی و اطلاع رسانی از فرصت‌ها و تهدیدها
بی‌بدیل است.

این مطلب را به اشتراک بگذار