داوری منصفانه

ادامه از صفحه یک
– به حکم عقل و تدبیر، باور دارم بدون مشورت در کارها و تقویت دوستی‌ها و برادری‌ها نمی‌توان کارها را به سمت مطلوب پیش برد.
– به دنبال کارهای زود بازده نبوده و نیستم و معتقدم ‌امروز البرز تشنه کارهای زیر بنایی و اساسی است.
اینها دست چینی از گفته‌های سید حمید طهایی، استاندار جدید البرز در دیدار با اعضای شورا و مدیران شهرداری کرج است که توسط رسانه‌ها منعکس شده و همین چند جمله نه تنها می‌تواند گویای دیدگاه و نگرش وی به مسائل کلان باشد، بلکه نشان می‌دهد او با فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان آشنا است.
– بدون پشتیبانی مردم هدف های دولت تدبیر و امید قابل تحقق نیست، امیدوارم خداوند توفیق دهد تا از تجربه ۳۰‌ساله در ۵ استان دیگر برای پیشبرد امور در البرز استفاده کنم.
این هم جمله‌ای است برگرفته از سخنان طهایی در آیین معرفی خود که به نوعی بیان‌کننده دیدگاه‌ها و گوشه‌ای از رزومه کاری اوست، اما آنچه ما را به گزینش و کنار هم چیدن این چند جمله واداشت این است که در همین چند روز اخیر به دنبال معرفی استاندار جدید البرز، حرف‌هایی مطرح شده که نه تنها جنبه پیشداوری دارد که حتی بوی خط و نشان نیز از آن به مشام می‌رسد.
واقعیت این است که هرگونه قضاوت اعم از مثبت یا منفی در مورد انتصاب استاندار جدید می‌تواند دور از منطق و انصاف باشد چه اینکه این مهم باید بعد از یک بازه زمانی معقول و بررسی عملکرد، آن هم با در نظر گرفتن جنبه‌ها و شرایط مختلف صورت گیرد.
بنابراین به نظر نمی‌رسد که توصیف اوضاع در دوره استاندار قبلی و انگشت نهادن بر برخی تصمیم ها، انتصاب ها و کاستی‌ها و دست آخر تطبیق آن با شرایط فعلی، چندان کار درستی باشد و بتواند کمکی به پیشرفت امور استان کند، به عبارت ساده‌تر در حال حاضر سعی در جا انداختن اصطلاح ” این همانی” به هیچ وجه منافع و مصالح استان را تأمین نمی‌کند.
از طرفی باوجود اینکه چند روزی بیشتر از انتصاب استاندار جدید البرز نگذشته، اما برخی‌ قصد دارند پیام هدفمند خود را با یادآوری کم کاری زمان صدارت استاندار سابق انتقال دهند و غیرمنطقی‌تر و غیرموجه‌تر از همه اینها، اینکه بعضی‌ها تلاش دارند با طرح برخی بهانه‌های واهی دیدگاه‌ها و نظرات خود را تحمیل کنند.
به درستی که این روش و منش علاوه بر تأسف بار بودن می‌تواند تا حدود زیادی ‌حیرت آور باشد چرا که‌گویی آنها انتخاب و انتصاب استاندار یک استان را یک رویداد و روندی ساده تلقی کرده اند که البته این از ناآگاهی و شاید هم غرض ورزی آنها نشأت می‌گیرد.
راستش ذکر جمله‌هایی از سخنان استاندار جدید در ابتدای این نوشتار و دست کم یکی از دلایلش همین است که با مرور دوباره آن می‌توان به این نتیجه رسید که گویا طهایی قبل از اینکه مورد پرسش قرار گیرد یا کسی رمز و رازی را کشف کرده باشد، خودش پاسخ بسیاری از این پرسش‌ها را داده است و شاید این واکنش از تجربه طولانی وی در امور اجرایی پنج استان کشور سرچشمه می‌گیرد.
به هر حال استان نوپای البرز در چهارمین سال تولد خود با انتصاب چهارمین استاندار وارد مرحله و تحول تازه‌ای شده است و به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید این بار برای جبران و توسعه جوان‌ترین و در عین حال مستعدترین استان کشور به جایگاه واقعی خود تدابیر و تمهیداتی اندیشیده است.
بنابراین قبل از هرگونه پیشداوری و احیانا قضاوت غیرمنصفانه، شایسته است همگی دست در دست هم ضمن پرهیز از دامن زدن به حاشیه‌ها، با همدلی و همکاری برای اعتلای هرچه بیشتر این استان تلاش کنیم، به قول استاندار جدید البرز، این استان تشنه کارهای زیربنایی است.

این مطلب را به اشتراک بگذار