ادامه از صفحه یک
– به حكم عقل و تدبير، باور دارم بدون مشورت در كارها و تقويت دوستي‌ها و برادري‌ها نمي‌توان كارها را به سمت مطلوب پيش برد.
– به دنبال كارهاي زود بازده نبوده و نيستم و معتقدم ‌امروز البرز تشنه كارهاي زير بنايی و اساسي است.
اينها دست چيني از گفته‌هاي سید حمید طهايي، استاندار جديد البرز در ديدار با اعضای شورا و مديران شهرداري كرج است كه توسط رسانه‌ها منعكس شده و همين چند جمله نه تنها مي‌تواند گوياي ديدگاه و نگرش وی به مسائل كلان باشد، بلكه نشان مي‌دهد او با فضاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي استان آشنا است.
– بدون پشتيباني مردم هدف هاي دولت تدبير و اميد قابل تحقق نيست، اميدوارم خداوند توفيق دهد تا از تجربه 30‌ساله در 5 استان ديگر براي پيشبرد امور در البرز استفاده كنم.
اين هم جمله‌اي است برگرفته از سخنان طهايي در آيين معرفي خود كه به نوعي بيان‌كننده ديدگاه‌ها و گوشه‌اي از رزومه كاري اوست، اما آنچه ما را به گزينش و كنار هم چيدن اين چند جمله واداشت اين است كه در همين چند روز اخير به دنبال معرفي استاندار جديد البرز، حرف‌هايي مطرح شده كه نه تنها جنبه پيشداوري دارد كه حتي بوي خط و نشان نيز از آن به مشام مي‌رسد.
واقعيت اين است كه هرگونه قضاوت اعم از مثبت يا منفي در مورد انتصاب استاندار جديد مي‌تواند دور از منطق و انصاف باشد چه اينكه اين مهم بايد بعد از يك بازه زماني معقول و بررسي عملكرد، آن هم با در نظر گرفتن جنبه‌ها و شرايط مختلف صورت گيرد.
بنابراين به نظر نمي‌رسد كه توصيف اوضاع در دوره استاندار قبلي و انگشت نهادن بر برخي تصميم ها، انتصاب ها و كاستي‌ها و دست آخر تطبيق آن با شرايط فعلي، چندان كار درستي باشد و بتواند كمكي به پيشرفت امور استان كند، به عبارت ساده‌تر در حال حاضر سعي در جا انداختن اصطلاح ” اين هماني” به هيچ وجه منافع و مصالح استان را تأمين نمي‌كند.
از طرفي باوجود اينكه چند روزي بيشتر از انتصاب استاندار جديد البرز نگذشته، اما برخي‌ قصد دارند پيام هدفمند خود را با يادآوري کم کاری زمان صدارت استاندار سابق انتقال دهند و غيرمنطقي‌تر و غيرموجه‌تر از همه اينها، اينكه بعضي‌ها تلاش دارند با طرح برخي بهانه‌هاي واهي ديدگاه‌ها و نظرات خود را تحميل كنند.
به درستي كه اين روش و منش علاوه بر تأسف بار بودن مي‌تواند تا حدود زيادي ‌حيرت آور باشد چرا كه‌گويي آنها انتخاب و انتصاب استاندار يك استان را يك رويداد و روندي ساده تلقي كرده اند كه البته اين از ناآگاهي و شايد هم غرض ورزي آنها نشأت مي‌گيرد.
راستش ذكر جمله‌هايي از سخنان استاندار جديد در ابتداي اين نوشتار و دست كم يكي از دلايلش همين است كه با مرور دوباره آن مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه گويا طهايي قبل از اينكه مورد پرسش قرار گيرد يا كسي رمز و رازي را كشف كرده باشد، خودش پاسخ بسياري از اين پرسش‌ها را داده است و شايد اين واکنش از تجربه طولانی وی در امور اجرایی پنج استان كشور سرچشمه مي‌گيرد.
به هر حال استان نوپاي البرز در چهارمين سال تولد خود با انتصاب چهارمين استاندار وارد مرحله و تحول تازه‌اي شده است و به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد اين بار براي جبران و توسعه جوان‌ترين و در عين حال مستعدترين استان كشور به جايگاه واقعي خود تدابير و تمهيداتي انديشيده است.
بنابراين قبل از هرگونه پيشداوري و احيانا قضاوت غيرمنصفانه، شايسته است همگي دست در دست هم ضمن پرهيز از دامن زدن به حاشيه‌ها، با همدلي و همكاري براي اعتلاي هرچه بيشتر این استان تلاش كنيم، به قول استاندار جديد البرز، اين استان تشنه كارهاي زيربنايي است.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر