حمایت از تولید زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی

توجه به رونق و حمایت از تولید یکی از مهمترین راه‌ها و زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است.
“حسین طوسی” رئیس اتاق بازرگانی البرز ضمن تبریک روز کارگر افزود: مسائل مربوط به روابط کارگری و کارفرمایی از موضوع‌های واجد اهمیت در روند تولید است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: تلاش اتاق بازرگانی البرز معطوف به تقویت و تعامل روابط بین کارگر و کارفرما است و اعضای این اتاق درصدد برآمده اند با برگزاری همایش‌های آموزشی متعدد، مشکلات کارگری و اصلاح برخی مواد قانونی که مشکلاتی را برای کارگر و کارفرما ایجاد کرده را پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه مسائل کارگری و کارفرمایی در البرز در سطح حداقلی است، تأکید کرد: توجه و تقویت و ارتقای تولید می‌تواند سبب ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و جلوگیری از مشکلاتی مانند تعطیلی و بیکاری کارگران واحدهای صنعتی شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح اولویت‌های اتاق بازرگانی البرز در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: یکی از مسائلی که در جلسات گوناگون اتاق مطرح می‌شود و حتی در جلسات شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم به‌طور جدی پیگیری می‌شود مسئله کار و کارگری است که در اولویت کارهای اتاق قرار دارد.
طوسی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را همراه با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی برای راه‌اندازی و تقویت تولید به کار بسته‌ایم و معتقدیم که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بدون تولید معنایی ندارد. وی با اشاره به اینکه برخی قوانین تأمین اجتماعی به نفع این سازمان و به ضرر کارفرمایان تدوین شده است، گفت: این قوانین به نوعی یک قرارداد اجتماعی است که چند ذی‌نفع دارد و متأسفانه در قراردادهای فعلی، حقوق کارگر و کارفرما نادیده گرفته می‌شود و در این رابطه باید از جامعه کارگری و کارفرمایی درباره میزان رضایت آنها نظرسنجی شود.
طوسی ادامه داد: همه قوانین متأسفانه به نفع این سازمان تفسیر می‌شود و کم‌تر واحد اقتصادی وجود دارد که توانسته باشد از قوانین به نفع خود استفاده کند.
به گفته وی، در حسابرسی‌ها اصل بر این است که از هر شرکتی مبلغی برای تأمین هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی دریافت شود.
طوسی اضافه کرد: برای گرفتن حقوق سازمان تأمین اجتماعی اهرم‌های فراوانی وجود دارد و نیازی نیست هنگام گرفتن کارت بازرگانی، اتاق، مأمور اخذ مطالبات این سازمان شود.
وی یادآور شد: اکنون در استان البرز به حدود۱۷ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌شود و این شرایط انگیزه کارآفرینی را از بین برده و به بیکاری دامن می‌زند.

این مطلب را به اشتراک بگذار