روزنامه جهان صنعت

روزنامه جهان صنعت

صفحه اصلی روزنامه جهان صنعت

مشخصات روزنامه جهان صنعت

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
۱۶ صفحه
ایران، اقتصاد، جهان ،بورس،جدول،صنعت ،فرهنگ و هنر، فن آوری،مسکن و عمران، بورس،کشاورزی، نفت و انرژی،جامعه، ورزش 
 ویژه نامه
جدول ضمائم 

 

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی