جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر کرد آشنایی با زبان‌ها و خطوط ایران پیش از اسلام

سلیمانی – ایران البرز/
کتاب آشنایی با زبان‌ها و خطوط ایران پیش از اسلام نوشته مرتضی تهامی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی توسط مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.
کتاب «آشنایی با زبا‌ن‌ها و خطوط ایران پیش از اسلام» شامل ۴ فصل است که فصل نخست آن به زبان و مسائل مربوط به آن می‌پردازد و در فصل دوم، تعریف، اهمیت و سیر تحول خط، خط در اساطیر و منشأ خطوط بیان شده است.
فصل سوم درباره‌ طبقه‌بندی و خانواده زبان‌ها است و فصل چهارم نیز به زبان‌ها و خطوط ایران باستان اختصاص یافته که در این فصل زبان و خط در ۳ دوره‌ باستان، میانه و جدید مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقدمه این کتاب آمده است: «زبان اولین وسیله‌ ارتباط انسان‌ها با یکدیگر بوده است، اما زبان وسیله ارتباط پایدار نیست، چون پس از بیان، سخن محو می‌شود و قابل بازگرداندن نیست.
برقراری ارتباط از طریق زبان محدود است؛ از این‌رو، انسان به مدد نیروی عقل و تجربه و نیاز، سعی کرده است ارتباطات اجتماعی را از طریق دیگری دنبال کند که پایدار باشد و مجموعه گسترده‌ تری از انسان‌ها را در بر گیرد.
اولین آثار خطی انسان در قالب نقوش و تصاویر بوده و به‌ تدریج سیر تکاملی را پیموده است.
این کتاب در ۱۲۸ صفحه و تیراژ ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۶۵۰۰ تومان در دسترس عموم قرار گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذار