جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط _ بخش دوم

در بخش نخستین این مطلب با عنوان جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط مطالبی در خصوص مالیات و تکالیف و وظایف مؤدیان مشمول مالیات مشاغل، مطالبی ارائه شد. در این نوشتار ادامه مطالب را پی می گیریم.

احمد بختیاری _ کارشناس امور مالی و مالیاتی : مطابق ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم “درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصول قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد” با عنایت به ماده مذکور عمده مشاغل دارای معافیت به میزان معافیت مالیات حقوق بگیران می باشند که سالانه توسط دولت تعیین و اعلام می گردد شرط استفاده از این معافیت ارائه اظهارنامه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی است که می بایست بصورت الکترونیک به امور مالیاتی تحویل گردد اظهارنامه حاوی اطلاعات شناسنامه ای شخص حقیقی و اطلاعات مکان فعالیت و نوع فعالیت و میزان درآمد و هزینه حاصل ازفعالیت شخص حقیقی می باشد  که شخص حقیقی مکلف است اظهارنامه هر سال خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال  بعد به اداره امور مالیاتی تحویل نماید مجدداً متذکر می گردد در صورت عدم تکمیل مراحل ثبت نام امکان ارائه اظهارنامه وجود ندارد و عدم ارائه اظهارنامه موجبات عدم تعلق معافیت خواهد شد حال سوال این است که اظهارنامه بایستی دارای چه خصوصیاتی باشد که بتوان از معافیت های قانونی و تسهیلات مقرر در قانون استفاده نمود ؟

مطابق مقررات ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم “صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی تهیه خواهد شد تنظیم نمایند و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت نمایند” بنابراین مستفاد از متن ماده مذکور چند شرط برای ارائه اظهارنامه صحیح در ماده مذکور آمده است شرط اول اظهارنامه بایستی حاوی فعالیت های شغلی شخص باشد یعنی اگر شخصی دارای چند فعالیت باشد می بایست اظهارنامه کامل فعالیتهای خود را در موعد مقرر جهت برخورداری از معافیت ارائه نماید شرط دوم اظهارنامه می بایست مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی باشد بنابراین اظهارنامه بایستی بطور ضمنی مطابق نظر سازمان امور مالیاتی تهیه و ارائه شود که نمونه فایل الکترونیک بر روی سایت سازمان امور مالیاتی می باشد که نحوه دریافت اظهارنامه بصورت الکترونیک ، مورد قبول سازمان مالیاتی می باشد که لازمه ارائه اظهارنامه الکترونیک ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و دریافت کلمه عبور و رمز ورود می باشد شرط سوم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یعنی آخر خرداد ماه سال بعد می باشد اظهارنامه هایی که بعد از تاریخ فوق به امور مالیاتی ارسال شود در حکم عدم تسلیم اظهارنامه می باشد و مسئولیت ناشی از عواقب آن بعهده شخص مودی مالیاتی میباشد و سازمان امور مالیاتی هیچ گونه تعهدی مبنی بر پذیرش اینگونه اظهارنامه ها ندارد شرط چهارم پرداخت مالیات مندرج در اظهارنامه بر اساس نرخ های مالیاتی می باشد با توجه به اینکه مالیات مندرج در اظهارنامه ، با تسلیم و ارسال اظهارنامه مورد قبول شخص مودی می باشد بنابر این مالیات موصوف قطعی بوده و عدم پرداخت آن همزمان با تسلیم اظهارنامه موجبات تعلق جریمه دیرکرد بر اساس مقررات ماده 190یعنی (2.5 % ) دو و نیم درصد به ازای هرماه تاخیر را فراهم می نماید که اداره امور مالیاتی می تواند جهت وصول این نوع مالیات اقدامات اجرایی را پس از تسلیم اظهارنامه شروع نماید .

با توجه به اینکه قبلاً پرونده های مالیاتی مودیان بدلیل نبود اطلاعات کافی بصورت مکان فعالیت ( آدرس محور) تشکیل می شد لذا چنانچه یک شخص مودی در مکانهای مختلف فعالیت های یکسان و یا متفاوتی داشت و برای هر محل یک اظهارنامه مالیاتی جداگانه تنظیم می نمود سازمان امور مالیاتی نیز بابت هر محل معافیت مالیاتی را برای شخص مودی اعمال می نمود مگر در مواردی که واحد مالیاتی از فعالیت های دوم به بعد مطلع می گردید که در اینصورت از ارائه معافیت زائد خودداری می گردید لیکن با الزام ثبت نام مودی بر روی سیستم طرح جامع مالیاتی پرونده های تشکیل شده بر اساس کد ملی افراد می باشد (کد ملی محور) و مطابق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی و مقررات ماده 100 هر شخص حقیقی می بایست یک اظهارنامه برای تمام فعالیتهای خود در هر جای ایران ارائه نماید و یکی از محل های فعالیت را بعنوان محل اصلی و بقیه محل های فعالیت را می بایست بصورت شعبه در اظهارنامه و ثبت نام الکترونیک خود معرفی نماید .

بدلیل عدم تسلط عمده مودیان مالیاتی به نرم افزارهای مالی و مالیاتی و عدم وجود تخصص مالیاتی و نبود اطلاعات کافی از نحوه تعیین مالیات باعث گردیده اکثر مودیان کوچک و متوسط اظهارنامه های خود را از طریق کافی نت و بر اساس مالیات سنوات قبل به امور مالیاتی ارائه نمایند با توجه به اینکه تخصص کاربران کافی نت تنظیم اظهارنامه مطابق نظر مودی می باشد بنابراین با جمع و کسر اعداد سال قبل درآمد مشمول مالیات سال مورد نظر مودی را طبق سلیقه شخص ایشان و فارغ از تهدیدات مالیاتی آینده تعیین می نماید در حالیکه اصل قانون مالیاتها بر این استوار است که سازمان امور مالیاتی ، مالیات را بصورت واقعی تعیین و وصول نماید در سالهایی که رکود و بیکاری حاکم است از وصول مالیات اضافی خودداری نماید و سالهایی که رونق اقتصادی وجود دارد بالطبع مالیات اشخاص با افزایش و مطابق درآمد سال مودی مواجه شود با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات مودیان که در اظهارنامه قطعیت می یابد در نهایت مالیات توسط واحد مالیاتی از اعمال ضریب به فروش غیر واقعی بدست می آید از طرفی با توجه به اینکه هرساله معافیت مالیاتی توسط دولت و با افزایش نسبت به سال قبل تعیین می شود لذا در صورت افزایش مالیات نسبت به سال قبل موجبات افزایش فروش واقعی توسط واحد مالیاتی فراهم می گردد که در نهایت این فروش برآوردی پایه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان کوچک و متوسط خواهد شد و چون توسط شخص مودی ابراز گردیده امکان کاهش مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز وجود ندارد.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر