تکنیک های کارآمد در مذاکرات تجاری+ویدئو

تکنیک های کارآمد در مذاکرات تجاری+ویدئو

مدیران در انجام وظایف خویش نقش های متعددی را ایفا می کنند. نقش هدایت، دیده بانی، تشریفات، ترویج و نقش های دیگر که طبیعت کار آن ها است. مذاکره نیز یکی از نقش های بسیار مهمی است که مدیران بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به آن اختصاص می دهند.

علاوه برمدیران شرکت، کارمندان بخش فروش و ارائه دهندگان خدمت نیز برای موفقیت در امر فروش نیاز به آگاهی از روش ها و فنون مذاکره دارند. ارائه خدمات بیشتر به مشتری ها و طرف مقابل در مذاکرات تجاری توسط برقراری تعامل سازنده و مثبت با آن ها و از طریق ارتباط مؤثر امکان پذیر می باشد. شما به عنوان یک مذاکره کننده نقطه ارتباط مشتری با کمپانی و سازمان هستید پس به عنوان منبع اصلی برقراری ارتباط کمپانی با مشتری نحوه برقراری ارتباط شما با طرف مقابل اهمیت زیادی دارد و در واقع می توان گفت که این مهم ترین کار یک کارمند بخش فروش، مدیر و به طور کلی یک مذاکره کننده می باشد.

در ویدئوی زیر می توانید هفت تکنیک کارآمد در مذاکرات تجاری را ملاحظه کنید.

تکنیک های کارآمد در مذاکرات تجاری

 

آپارات

این مطلب را به اشتراک بگذار