توسط مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ترسيم شد طرح‌هاي ايران‌خودرو براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري درزمينه اقتصاد مقاومتي، بومي‌سازي توليد و توسعه خودكفايي در ساخت قطعات توليد كيفي 600 هزار دستگاه انواع خودرو، افزايش صادرات و تأمين نياز ارزي را در دستور كار خود در سال 93 قرارداد.
مهندس يكه زارع، مهم‌ترين برنامه‌هاي خود درسال 93 را ترسيم نقشه راه خودرو‌سازان شدن ايران خودرو و طراحي و توليد هر 2سال يك بار محصول جديد با نشان ايراني عنوان و در اين مسير تأكيدكرده انتقال فناوري توليد و دستيابي به شبكه صادراتي شركاي خارجي شرط توسعه همكاري‌هاي بين المللي است.
مسير توسعه صنعت خودرو در كشورهايي كه در اين صنعت، وضع مشابهي با ما داشته اند و امروز اوضاع مطلوبتري دارند، حاكي از آن است كه سياستگذاري‌هايشان در اين بخش برمبناي تأمين منافع و اصل تعامل بين المللي بوده است.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو نيز در اولويت كاري خود علاوه بر بسياري مسائل كليدي، ضرورت توسعه همكاري بين‌المللي با شركاي خارجي را مورد تأكيد و توجه قرار داده و تلاش مي‌كند بتواند در قرارداد با همتايان خارجي، ضمن جلب سرمايه‌گذاري توسط آنان و انتقال فناوري توليد، امتياز دستيابي به بازارهاي صادراتي اين شركت‌ها را نيز به دست آورد. اين راهي است كه گروه صنعتي ايران خودرو در اين فراز از فعاليت خود در آن گام مي‌زند.
در كنار توليد با كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش نوين، جلب رضايت مشتريان در اين سال مورد اهتمام ويژه قرار گرفته و ساز و كارهاي لازم براي ‌رسيدن به آن تدارك ديده شده و در حال اجراست. بعد از اعمال تحريم‌هاي يك جانبه و غيرقانوني نظام سلطه، مقام معظم رهبري به ضرورت تدوين يك مدل اقتصادي مستقل براي توسعه كشور تأكيد و اقتصاد مقاومتي را تنها تبديل‌كننده تحريم به فرصت به عنوان يك مكانيزم در تغيير مسير اقتصادي كشور مطرح كردند. در واقع از جمله رهيافت‌هاي اساسي در راستاي حمايت از توليد ملي، «اقتصادمقاومتي» است كه مي‌تواند در تحول و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي كار‌ساز و اثرگذار باشد. اقتصاد مقاومتي را مي‌توان به صورت يكي از اركان حمايت از توليد ملي مورد بررسي قرار داد كه با خنثي‌سازي تحريم‌ها، به عامل توليد داخلي تكيه دارد و با عملي‌سازي اصول خود، موجب تحولي عميق در رشد توليد ملي مي‌شود. در حال حاضر روزانه بين 2هزار و 400 تا 2 هزار و 500 دستگاه خودرو در ايران خودرو بدون كسري و وابستگي توليد مي‌شود. خودرو سازان كشور در 8ماه اول سال جاري 772 هزار دستگاه انواع خودرو سواري و تجاري توليد كردند كه سهم ايران خودرو 385 هزار و 350 دستگاه بود.
در حال حاضر ايران خودرو دغدغه توليد ندارد و تمركز تيم مديريتي ايران خودرو بر كيفيت محوري و ارائه خدمات مطلوب براساس استاندارد‌هاي جهاني به مشتريان است. براساس گزارش‌هاي موجود سطح كيفيت محصولات ايران خودرو به رده خيلي خوب و خوب رسيده اما مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو راضي نيست و براين باور است كه راه كيفيت بي‌پايان است. با توجه به سرمايه‌گذاري صورت گرفته براي رسيدن به ظرفيت توليد يك ميليون دستگاه در سال، اين شركت در سال جاري 600 هزاردستگاه انواع خودروي سواري توليد مي‌كند كه بيش از 40 درصد آن با برند ايران خودرو است. براساس سند استراتژي خودرو و چشم‌انداز افق 1404، دست كم 5 پلتفرم ملي هدفگذاري شده كه سهم ايران خودرو از اين امر طراحي 2 پلتفرم است. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از آماده‌سازي پلتفرم اول ايران خودرو تا بهمن ماه سال آينده خبر داده كه قواي محركه آن نيز متعلق به ايران خودرو است و براي دومين پلتفرم با شريك خارجي قرارداد مي‌بنديم و قصد داريم ‌روي پلتفرم دوم خودروهاي هيبريدي و برقي نيز داشته باشيم. نخستين خودروي برقي هيبريدايران خودرو با تيراژ 100 تا 120 هزار دستگاه تا 5/1 سال آينده به بازار مي‌آيد و اين پروژه با كمك سازمان گسترش به اجرا درآمده است. استفاده از نخبگان دانشگاهي و متخصصان داخلي در تمام مراحل طراحي در كنار مشاوران خارجي از ويژگي‌هاي بارز اين پلاتفرم ملي است و همزمان با طراحي و توليد محصولات جديد و بومي‌سازي موتور‌هاي كم مصرف، پژوهش‌ها و اقداماتي را انجام داده كه نتايج اين اقدامات نصب موتوركم مصرف تي يو 5 روي 206 ساخت داخل است.
گروه صنعتي ايران خودرو، مصمم است، ‌قطعه سازان توانمند ايراني را به عنوان همكار راهبردي خود وارد عرصه‌هاي جهاني كند و براي نخستین بار قطعه سازان ايراني در طراحي و توليد محصولات جديد اين شركت سهيم خواهندشد. ما بر اين باور هستيم، ‌ظرفيت قطعه‌سازي در كشور بايد به 3 ميليون دستگاه خودرو در سال برسد كه 2ميليون دستگاه آن براي بازار داخلي و يك ميليون ديگر به صورت قطعه به خارج صادرشود.
گروه صنعتي ايران خودرو براي
خودرو سازشدن واقعي تمهيداتي را در نظر گرفته و تأسيس 17 شركت طراحي مجموعه خودرو با حمايت اين گروه تا 3 سال آينده از جمله اين تمهيدات است. ايران خودرو با استفاده از مشاوران خارجي، خريد محصول اين شركت‌هاي طراحي را تا 5 سال تضمين مي‌كند و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اين شركت‌ها تا 3 سال آينده تأسيس خواهند شد. 5 شركت خصوصي براي طراحي سيستم تعليق و 10 شركت جديد قطعه ساز هم در اين بخش بايد تأسيس شوند يا قطعه سازان كنوني توانمندي خود براي پاسخگويي به نيازها را افزايش دهند. تأسيس 5شركت توليد‌كننده قطعات گيربكس و 10 شركت توليد‌كننده قطعات موتور نيازمندي ايران خودرو براي توليد موتور را پوشش خواهد داد. ازديگر سو، 3 شركت خصوصي جديد نيز براي ساخت تريم داخلي خودرو بايد تأسيس شود. دستيابي و تحقق اين برنامه‌ها حمايت مسئولان و دولتمردان را مي‌طلبد. شركت طراحي، مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپكو) هم سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري و توليد قطعات خودروهاي سواري فرا خوانده است. برخورداري از توان خودكفايي مناسب قطعات و مجموعه‌ها و قابليت ارتقاي كيفيت محصولات توليدي نسبت به وضع موجود، از الزامات سرمايه‌گذاري در اين بخش عنوان شده است. در فراخوان ساپكو براي توليد قطعات، سابقه توليد انبوه (ترجيحاً كار با خودروساز) و توان تأمين مناسب براي توليد سبد محصولات و توان فني مهندسي مناسب طراحي و توسعه محصولات جديد مطابق با استانداردهاي روز دنيا از ديگر شرايط لازم عنوان شده و آمده است كه سرمايه‌گذاران بايد از توان برقراري ارتباط با سازندگان خارجي، انتقال دانش فني و استفاده از فناوري روز دنيا براي توليد با قابليت صادرات نيز برخوردار باشند. شركت ساپكو براي ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران، قرارداد تضمين خريد با تيراژ متناسب با سرمايه‌گذاري انجام شده مي‌بندد و
پيش پرداخت نخواهد داشت.
كارشناسان براين باورند، شركت‌هاي پيشرو به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري درتوليد به همان ميزان خدمات پس از فروش در نظر مي‌گيرند و به تعبير ديگر بايد براي هردلار در توليد يك دلار در خدمات پس از فروش سرمايه‌گذاري كنيم تا به حداقل‌ها برسيم. خدمات پس از فروش مطلوب، خدماتي است كه در آن مشتري احساس كند حقوقش رعايت شده است. امروز براي خودروسازان داخلي و بخصوص گروه صنعتي ايران خودرو، قوي‌ترين مزيت رقابتي در بازار جهاني، مقوله شبكه خدمات پس از فروش و ارائه خدمات با كيفيت است.
براي رسيدن به وضع مطلوب و ارتقاي سطح كيفيت خدمات پس از فروش و جلب اعتماد مشتريان، برنامه‌ها، سيستم‌ها و تكنيك‌هاي مختلفي در گروه صنعتي ايران خودرو پيش‌بيني و اعمال شده و خواهدشد تا سنگ زيربناي اين مقوله يعني شاخص رضايت مشتريان را مستحكم‌تر كنيم.
گروه صنعتي ايران خودرو در اين ميان تلاش كرده، ضمن افزايش توليد، برنامه‌هاي بهبود مستمر كيفيت و گسترش نمايندگي‌هاي مجاز و استفاده از روش‌هاي نوين در ارائه خدمات پس از فروش و ارتباط با شركت‌هاي معتبر خودروساز خارجي و نيز منشور حقوق مشتري و طرح پشتيبان از مشتري را تدوين يا اجرا كرده است.‌

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر