تقسیم‌کار ، مزایا و معایب آن چیست؟

تقسیم‌کار ، مزایا و معایب آن چیست؟

از مزایای تقسیم‌کار در یک پروژه، افزایش بازده کارگران و کاهش هزینه‌های تولید است. از معایب آن نیز می‌توان وابسته بودن کل پروژه به عملکرد هریک از اعضای گروه را نام برد. مفهوم «تقسیم‌کار» نخستین بار توسط آدام اسمیت و باهدف افزایش رشد اقتصادی یک تجارت به‌کاربرده شد…

 پاسخ کوتاه

از مزایای تقسیم‌کار در یک پروژه، افزایش بازده کارگران و کاهش هزینه‌های تولید است. از معایب آن نیز می‌توان وابسته بودن کل پروژه به عملکرد هریک از اعضای گروه را نام برد. مفهوم «تقسیم‌کار» نخستین بار توسط آدام اسمیت و باهدف افزایش رشد اقتصادی یک تجارت به‌کاربرده شد. او معتقد بود که با تقسیم یک هدف به اهداف کوچک‌تر و سپردن هر قسمت به یک نفر می‌توان با سرعت بیشتری به نتیجه موردنظر دست‌یافت.

 پاسخ کامل

یکی از کلیدی‌ترین مزایای تقسیم‌کار افزایش بازده کار است. با این روش خروجی کارگران به طرز چشمگیری و به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد. اگر یک کارگر هرروز به انجام یک وظیفه خاص بپردازد، پس از مدتی او در این زمینه تبدیل به فردی خبره و متخصص می‌شود. درنتیجه انجام این کار زمان کمتری از او می‌گیرد و این کارگر می‌تواند در یک‌زمان معین تعداد بیشتری محصول تولید کند یا به انجام‌وظیفه بپردازد. همچنین از نگاه یک کارفرما، این نوع کارگران به منابع آموزشی کمتری برای به‌روزرسانی اطلاعات خود احتیاج دارند. چراکه این افراد تمایلی به تغییر نقش و وظیفه خود ندارند، زیرا در آن متخصص هستند.

اما تقسیم‌کار می‌تواند باعث بی‌انگیزگی نیروی کار نیز شود. چراکه در این‌گونه کارهای گروهی شانس کمتری برای پیشرفت شغلی افراد وجود دارد. همچنین انجام یک وظیفه به‌صورت مکرر موجب تکراری شدن کار و کسل‌کننده بودن آن می‌شود که این نیز موجب تشدید بی‌انگیزگی می‌شود. از دیگر معایب این مفهوم این است که هر کارگر وظیفه قسمتی از خط تولید را به عهده دارد و این سبب می‌شود که اگر اشتباهی توسط هریک از کارگران صورت بگیرد، تأثیر آن کل خط تولید را تحت تأثیر قرار دهد و انجام‌وظیفه دیگر افراد را نیز با اختلال مواجه کند.

منبع: شنبه مگ

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار