تفکر سیستمی در کارآفرینی + انیمیشن

تفکر سیستمی در کارآفرینی + انیمیشن
یکی از مهم ترین عوامل درشروع کسب و کار دانش محور انتخاب تیم کاری است تیم کاری باید به اهمیت و توانمندی هر فرد اعتقاد داشته باشد همه باید به هدف تیم تمرکز کنند و برای اهداف تیمی و منافع تیم تلاش بکنند هر فردی دارای نقاط قوتی هستش و باید طبق نقاط قوت خودش ازش استفاده کرد.
مفهوم تفکر سیستمی در کارآفرینی را در انیمیشن زیر بهتر می توان درک کرد.

 

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار