آیا می دانید تفاوت بین مشتری و خریدار چیست؟

آیا می دانید تفاوت بین مشتری و خریدار چیست؟

مشتریان مدیران اصلی هر سازمانند. سازمانی که نسبت به این مبحث مهم در کسب و کار خود واقف نباشد، محکوم به شکست است. ابتدا جهت درک تفاوت بین مشتری و خریدار می بایست دو واژه مشتری (Customer) و خریدار (Buyer) را از یکدیگر متمایز نمائیم سپس تفاوت انها را بیان کنیم.

تفاوت بین مشتری و خریدار

– خریداران نا مطمئنند، اما مشتریان آگاه

– وفاداری بیشتر در مشتریان دیده می شود.

– اول باید خریدار شد تا مشتری شویم. اما دوباره می توانیم خریدار شویم

– کانون برنامه ریزی ها از خریدار شروع می شود و به مشتری ختم می گردد

– پایداری مشتری به او فرصت اعتراض می دهد

چرخه عمر مشتری :

۱- بی تجربه در خرید محصول

۲- خرید های تکی

۳- خریدهای عمده

۴- اشباع شده: در این حالت مشتری در خرید محصول میل و رغبتی از خود نشان نمی دهد.

۵- مأیوس: در این حالت مشتری از خرید محصول ناراضی است و امیدی به بهبود کیفیت و قیمت محصول مورد نظر خود ندارد.

۶- کناره گیری و عدم خرید برای یک دوره زمانی

۷- گرایش به خرید کالاهای رقبا

انواع مشتریان

الف) از منظر سودآوری و وفاداری

۱- مشتری سودآور اما بی وفا

۲- مشتری وفادار اما غیر سودآور

۳- مشتری بی وفا و غیر سودآور

۴- مشتری وفادار و سودآور

ب) از منظر پذیرش کالاهای نوآورانه

۱- نوآوران

۲- پذیرندگان اولیه

۳- اکثریت اولیه

۴- اکثریت متأخر

۵- ملاحظه کاران

۶- بی تفاوتان

لینک منبع

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار