تفاوت برنامه ی بازاریابی با استراتژی بازاریابی در چیست ؟

تفاوت برنامه ی بازاریابی با استراتژی بازاریابی در چیست ؟

هنگام تدوین برنامه ی بازاریابی برای نخستین بار اولین سؤالی که به ذهن می رسد، این است که تفاوت برنامه ی بازاریابی با استراتژی بازاریابی در چیست؟

در ابتدا باید تفاوت بین این دو عنصر اصلی بازاریابی را بدانیم.

برنامه و استراتژی

برای مرد فهم این دو مطلب برنامه ی بازاریابی و استراتژی بازاریابی سخت نیست.

در اینجا من آن دو را به سادگی شرح داده ام.

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی توضیحات اهداف مورد نیاز شما برای رسیدن به اهداف با تلاش های بازاریابی شماست. استراتژی بازاریابی از اهداف کسب و کار شما شکل می گیرد. استراتژی بازاریابی شما و اهداف کسب و کار شما باید همواره با هم هماهنگ باشند.

برنامه ی بازاریابی

برنامه ی بازاریابی شما روش رسیدن شما به اهداف بازاریابیتان است. این برنامه یک نقشه ی راهی است که بیانگر استراتژی شما برای حرکت از نقطه ای به نقطه ی دیگر است.

مسأله این است که بیشتر مردم سعی می کنند پیش از فهمیدن پاسخ “چرا ” دنبال پاسخ ” چگونه” باشند.

فهمیدن این مسأله می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند. هدر رفت زمان و پول .

در بازاریابی ما می بایست اول سؤال کنیم چرا، سپس چگونه.

اگر شما می خواهید یک جمله از این مطلب بفهمید این است:استراتژی تفکر است و برنامه ریزی عمل است. “

مثال: 

هدف : بدست آوردن سهم بازار بزرگ تر.

استراتژی بازاریابی: رفتن به بخش های جدید بازار.

برنامه ی بازاریابی: راه اندازی یک کمپین بازاریابی برای تشخیص و تمرکز روی یک بخش خاص از بازار.

یک فرمول موفق که می توانداهمیت توضیحات بالا را نشان دهد مانند زیر است:

استراتژی بازاریابی ß برنامه ریزی بازاریابی ß پیاده سازی = موفقیت

استراتژی بازاریابی شما شامل اینهاست:

چه کاری می باید انجام شود.

آگاه کردن مشتریان درباره محصولات شما.

آگاه کردن مشتریان در مورد مزیت ها .

برنامه ی بازاریابی شما شامل اینهاست:

چگونگی انجام کار.

راه اندازی کمپین بازاریابی و ترویج فروش. به نحوی که پاسخی برای چگونگی استراتژی شما باشد.

پیاده سازی شما شامل اینهاست:

عمل کردن به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه ی بازراریابی و استراتژی بازاریابی.

اگر شما دارید استراتژی بازاریابی و برنامه ی بازاریابی خود را تعیین می کنید این ها عناصری است که باید در آنها گنجانده شوند.

عناصر استراتژی بازاریابی:

    پیغام های خارجی بازاریابی .

    اهداف جایگاه سازی داخلی.

    اهداف کوتاه مدت .

    اهداف بلندمدت.

عناصر برنامه ی بازاریابی :

    خلاصه ی اجرائی: خلاصه ی کلی از برنامه ی بازاریابی شما.

    چالش های شما: توضیح مختصری از محصولات و خلاصه ای از اهداف تعیین شده در استراتژی بازاریابی.

    تحلیل موقعیت: این قسمت باید این موارد را شامل شود:

        اهداف .

        تمرکز

        فرهنگ

        نقاط قوت

        نقاط ضعف

        سهم بازار

    تحلیل مشتریان شما: چقدر مشتری می خواهید داشته باشید. خواستار چه نوع مشتریانی هستید. چه چیزهایی برای آنان ارزشمند است. فرآیند تصمیم گیری آنها چگونه است. دنبال تمرکز روی چه نوعی از مشتریان هستید.

    تحلیل رقبای شما: جایگاه آنها در بازاریابی چیست. جایگاه آنها در بازار چیست. در مقایسه ی با رقبا نقاط قوت شما چیست. نقاط ضعف شما چیست. دنبال چه سهمی از بازار هستید. سهم بازار رقبای شما چیست .

    تعیین آمیخته ی بازاریابی شما.

    خلاصه:. خلاصه ای از تمام موارد بالا که شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کند. دقیق بودن یک نکته  کلیدی است. هر قدر شما دقیق تر عمل کنید رسیدن به نقطه ی اجرا راحت تر و مؤثرتر خواهد بود.

منبع :آی بازاریابی

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار