تغییر مفهوم رهبری سازمان با افزایش اختیارات هوش مصنوعی

تغییر مفهوم رهبری سازمان با افزایش اختیارات هوش مصنوعی

? در نظر گرفتن هوش مصنوعی به‌عنوان تهدیدی برای رهبری افراد اغواکننده است. به‌طور کلی، هدف اصلی هوش مصنوعی تکمیل و ارتقای هوش انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی کلیدی و در نهایت جایگزین شدن برای آن است.

? دلیلی برای باور به مصون ماندن رهبری سازمانی از تاثیرات هوش مصنوعی وجود ندارد. در حقیقت، بسیار محتمل است که هوش مصنوعی جای بسیاری از سخت‌سازه‌های رهبری سازمانی را بگیرد.

? در عین حال، پیش‌بینی می شود که هوش مصنوعی همچنین منجر به تاکید بیشتر روی نرم‌سازه‌های رهبری خواهد شد (شاخصه‌هایی همچون خصیصه‌های فردی، رویکردها و رفتارهایی که به افراد این امکان را می‌دهند تا به دیگران کمک کنند که یک هدف و منظور مشترک را به‌دست آورند)…

 

منبع: کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار