یک ترفند کاربردی برای فروشنده حرفه ای+ویدئو

یک ترفند کاربردی برای فروشنده حرفه ای+ویدئو

هر شغل و حرفه ای روش و تکنیک خاص خودش را دارد که صاحب آن حرفه لازم است برای کسب موفقیت از آن تکنیک و ترفند آگاهی داشته باشد. فروشندگی نیز یکی از حرفه هایی است که دارای ترفند هایی است.

در این فیلم کوتاه در مورد نحوه فروش یک فروشنده بررسی انجام و روشی برای نوع ارائه مخصوص فروشنده حرفه ای آموزش داده شده است تا بتوانید با این روش، حداقل عملکرد خود را در فروش موفق تر و حرفه ای تر کنید.

یک ترفند کاربردی برای فروشنده حرفه ای

 

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار