مراحل و فرآیند نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی +اینفوگرافیک

مراحل و فرآیند نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی +اینفوگرافیک

یک کمپین تبلیغاتی ، حاصل یک طرح جامع برای رشته ای از تلاش های بازاریابی متفاوت، اما مرتبط با هم است که در رسانه ها و حوزه های ارتباطی بازاریابی، در یک دوره زمانی معین ظاهر می شود و باعث بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان می گردد تا واکنش مورد انتظار سازمان را در پی داشته باشند.

بر اساس تحقیقات بیش از هفتاد درصد سرمایه گذاری های تبلیغاتی به دلیل فقر در برنامه ریزی به هدر می رود. برنامه ریزی برای تدوین کمپین تبلیغاتی در هشت مرحله قابل پیاده سازی و اجراست . بسیج همه امکانات برای رسیدن به هدفی مشخص از تعریف دقیق یک کمپین تبلیغاتی است.

با مراحل تدوین کمپین تبلیغاتی در اینفوگرافیک این نوشتار آشنا می شویم.

مراحل و فرآیند نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی

 

مراحل و فرآیند نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی + اینفوگرافیک

لینک منبع

 گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

 

این مطلب را به اشتراک بگذار