تحول آفرینی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم

تحول آفرینی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش فزاینده حوزه های مرتبط با ICT در توسعه اقتصاد دیجیتالی بر نقش گسترده حاکمیت در حمایت و تقویت این حوزه تاکید کرد. محمدجواد آذری جهرمی در سومین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیا با اشاره به فرصت یک ماهه رئیس جمهوری برای مشخص کردن شاخص های اقتصاد دیجیتال کشور تصریح کرد: در اقتصاد دیجیتال دو حوزه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و همچنین صنعت بسیار مهم است. وی افزود: اتفاقاتی پیرامون اقتصاد دیجیتالی تحت عنوان انقلاب صنعتی چهارم در حال رخ دادن است که همه کشورها سعی می کنند تا سهمی از این اتفاق بزرگ داشته باشند. در این راستا توجه ویژه و تلاش برای تبیین استراتژی های خودمان یکی از محورهایی است که حاکمیت باید به آن توجه کند.

تحول آفرینی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم
جهرمی با اشاره به اینکه انقلاب چهارم صنعتی درحال رخ دادن است، گفت: اقتصاددانان مطرح دنیا در این باره صحبت کرده اند و برخلاف سه انقلاب صنعتی قبلی، انقلاب صنعتی چهارم در کمتر از ۱۰ سال رخ می دهد و نقش های جدیدی را باز می آفریند تا شاهد بهبود شاخص های بهره وری باشیم. آذری جهرمی با اشاره به اینکه در انقلاب صنعتی چهارم ۸ تا ۹درصد مشاغل عناوین جدیدی هستند که قبلا وجود نداشتند، اظهار کرد: به رغم بهبود بهره وری و با وجود رشد اقتصادی اما در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تقاضای شغل مواجه هستیم که یعنی در این حوزه ها باید تعدیلاتی را انجام دهیم؛ درحالی که به خاطر موضوعات اجتماعی جلوی آن گرفته می شود و تحول رخ نمی دهد. جهرمی با اشاره به ضرورت حفظ حیطه خصوصی اطلاعات شرکت ها گفت: حاکمیت باید در این رابطه یکسری خطوط قرمز را مشخص کند. ما باید کسب وکارهای زیر بخش فناوری اطلاعات را تقویت کنیم و همچنین در جذب سرمایه گذار و اتصال آنها به کسب وکارهای بزرگ به آنها کمک کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار