تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان

تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان

نویسنده : محمد رسول دریاگشت

طرح موضوع پایه ای و اساسی تالیف و تدوین تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان از سال ۱۳۵۴ پی ریزی شده بود . آقای دکتر ناصرالدین پروین پژوهشگر توانای این اثر دارای درجه دکترای روزنامه نگاری از دانشگاه پاریس است . رساله دکتری خود را تحت عنوان “روزنامه نگاری فارسی در خارج از ایران ” در سال ۱۹۸۱ م در دانشگاه مذکور گذراند .

برای دانلود متن کامل کلیک کنید

این مطلب را به اشتراک بگذار