بهای موفقیت و قواعد انتخاب کسب و کار + ویدئو

بهای موفقیت و قواعد انتخاب کسب و کار + ویدئو

دیدن این فایل ویدیویی با عنوان بهای موفقیت و قواعد انتخاب کسب و کار به تمامی افرادی که به دنبال رسیدن به موفقیت و ثروت هستند پیشنهاد می شود. در این فایل آموزشی زندگی بیش از ۹۰% افرادی که به دنبال کار می گردند و یا در دوره های آموزشی شکست می خورند با دلایل کامل بررسی می شود همچنین شیوه های صحیح تصمیم گیری، انتخاب و ورود به یک سیستم موفق توسط مهندس امین دارابی بررسی می شود.

بهای موفقیت و قواعد انتخاب کسب و کار

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار