بررسی انواع فروش و ارائه پیشنهاد و استراتژی فروش (strategy sales)

بررسی انواع فروش و ارائه پیشنهاد و استراتژی فروش (strategy sales)

استراتژی یعنی مشخص نمودن یک سری اقدامات از قبل تعیین‌شده و مشخص کردن منابع مورد نیاز آن جهت رسیدن به اهدافی که باز هم از قبل مشخص شده است. در واقع چه می‌خواهیم، به کجا می‌خواهیم برویم و به چه روش‌هایی. اکثر شرکت‌ها زمان کافی را برای بررسی انواع فروش و ارائه پیشنهاد و استراتژی فروش (strategy sales) و تمام عوامل مؤثر در فروش خود صرف نمی‌کنند و تلاش نمی‌کنند که اشتباهاتشان را جست‌وجو کنند، نقاط قوت خود را بشناسند و بفهمند چگونه بهتر عمل کنند. عامل کلیدی در کسب حداکثر سود، یافتن فروش‌هایی است که رضایت مشتریان را در بردارند.

باید استراتژی فروش را به‌طور پیوسته ارزیابی و بازنگری کرد، لذا قبل از بررسی عوامل بیرونی باید به عناصر درونی پرداخت. تعداد کمی از شرکت‌ها فروش‌های ناموفق خود را بازنگری می‌کنند. متأسفانه حتی تعداد کمتری، فروش‌های موفق خویش را بررسی می‌کنند. کمتر اتفاق می افتد که وقتی یک فروش موفق داریم از خود بپرسیم: چه‌کاری را درست انجام دادیم که برای فروش‌های بعدی هم آن کار درست را تکرار کنیم؟

 برای رسیدن به اهداف شرکت و فروش موفق ذکر چند نکته ضروری است:

شناسایی نیازهای مشتری و جلب رضایت مشتریان

برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان

تعیین و تأمین صحیح حاشیه سود شرکت با داشتن یک برنامه مدون و علمی است که می‌توان در راستای اهداف شرکت گام برداشت و به نتیجه مطلوب رسید.

 برنامه استراتژیک بازاریابی و فروش یک مسیر عملیاتی پیشنهادی مرتبط با یک پیشنهاد خاص برای یک پروژه و یا کل شرکت است. یک برنامه بازاریابی به‌طور خاص با استناد بر هدف تعیین‌شده و روش عملیاتی توسعه‌ یافته تدوین می‌شود. این برنامه‌ها ابتدا سازمان ‌دهی می‌شوند سپس با یک خلاصه اجرایی آغاز و با بازنگری موقعیت موجود، تعیین اهداف شرکت، استراتژی، تاکتیک‌ها و اجرا و کنترل‌ها دنبال می‌شود.

منبع: سایت استاد خویه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار