با سبک های خبر نویسی بیشتر آشنا شویم – بخش سوم

با سبک های خبر نویسی بیشتر آشنا شویم – بخش سوم

در بخش های نخستین از این مطلب با عنوان « با سبک های خبر نویسی بیشتر آشنا شویم »، درخصوص سبک هرم وارونه، سبک تاریخی و سبک تاریخی به همراه لید توضیحاتی داده شد. در این بخش سبک های دیگری از سبک های خبر نویسی معرفی و نمونه هایی از هرکدام ارائه می گردد.

موارد دیگری از سبک های خبر نویسی

سبک پایان شگفت انگیز

سبک پایان شگفت انگیز از سبک های شیرین خبرنویسی است در این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز می شود و خواننده را شگفت زده می کند. طبعاً این سبک به این دلیل پا به عرصه ادبیات روزنامه نگاری گذاشته است که به نیاز نوجویی خواننده پاسخ دهد. البته این سبک نمی تواند برای ارائه هر خبری مورد استفاده قرار گیرد. سبک پایان شگفت انگیز بیشتر در خور رویدادهایی است که خود از چاشنی شگفتی برخوردارند و روزنامه نگار برای آن که این چاشنی راکاملاً کارساز کند، از این سبک بهره می جوید. توصیه می شود نباید سعی شود که رویدادهای طولانی در قالب این سبک عرضه گردند. برای این کار سبک تاریخی به همراه لید که به آن پرداختیم، فرصت های بیشتری را در اختیار نویسنده قرار می دهد. در سبک پایان شگفت انگیز، هم می توان از ایجاز سبک هرم وارونه و هم از فضاسازی خاص سبک تاریخی به همراه لید بهره برد. بیاییم یک ماجرای فرضی را در دو سبک ارائه کنیم. این ماجرای فرضی که سوژه ای عجیب دارد، در تنظیم اول به سبک هرم وارونه است، عملاً قربانی نگارش شده است، اما در تنظیم دوم که به سبک پایان شگفت انگیز ارائه شده، کاملاً جذاب وشیرین است، زیرا که ماجرا، مناسب همین سبک پایان شگفت انگیز بوده است.

تنظیم به سبک هرم وارونه:

«جورج» پسر ۱۸ ماهه آقای «آرتوراسمیت» شهردار بیرمنگام از یک حادثه عجیب جان سالم به در برد.

جورج در اتومیبل پدرش در بالای یک تپه نشسته بود که ناگهان در پی یک بازیگوشی دنده اتومبیل را خلاص کرد، اتومبیل به پایین تپه سرازیر شد و به شدت به اتومبیل دیگری که در پایین تپه پارک شده بود برخورد کرد.

خوشبختانه در این حادثه عجیب، هیچکس آسیب جدی ندید و فقط آقای اسمیت که در صندلی عقب اتومبیل خودش در حال خوردن ساندویچ بود، جراحت ناچیزی برداشت. ضمناً پلیس که کمی بعد به صحنه حادثه رسید، آقای اسمیت را مجبور به پرداخت غرامت کرد.

تنظیم با سبک پایان شگفت انگیز:

حالا همان خبر را به سبک پایان شگفت انگیز ارائه می کنیم و می بینیم که چقدر زنده تر و شیرین تر ارائه می شود، چون که عملاً مناسب سبک پایان شگفت انگیز است:

پلیس تصمیم گرفت راننده جوانی را که باعث یک تصادف عجیب شده بود، مجازات نکند.

«جورج » پسر «آرتور اسمیت »، شهردار بیرمنگام، پشت فرما ن اتومبیل پدرش که بر بالای تپه ای پارک شده بود، نشسته بود، او بی آن که قصد قبلی داشته باشد دنده اتومبیل خاموش را خلاص کرد و قبل از آن که فرصت هیچ واکنشی پدید آید اتومبیل از تپه سرازیر شد و با ماشین دیگری که در پایین تپه پارک شده بود به شدت برخورد کرد.

خوشبختانه در این حادثه عجیب، هیچکس آسیب جدی ندید و فقط آقای «اسمیت» که در صندلی عقب اتومبیل مشغول خوردن ساندویچ بود، جراحت مختصری دید.

پلیس فقط به یک دلیل با این راننده جوان برخوردنکرد: او ۱۸ ماهه بود.

سبک بازگشت به عقب و سبک تشریحی

اکنون در پایان تبیین چهار سبک اصلی خبرنویسی به سبک بازگشت به گذشته و سبک تشریحی می رسیم.

در سبک بازگشت به گذشته که نقطه مقابل سبک تاریخی است، متن خبر با آخرین بخش رویداد شروع می شود سپس سابقه و پیشینه ماجرا ارائه می گردد. سبک بازگشت به گذشته، که برای هر نوع خبری مناسب نیست، صرفاً به کار ارائه خبرهای نسبتاً کوتاه می آید و باید مراقب بود که مطلب به شکلی عرضه نشود که به درک آن لطمه وارد آید.

اما در سبک تشریحی همانطور که واقعه را قسمت به قسمت گزارش می کنیم برای هر بخش از خبر توضیحات کافی حاشیه ای می دهیم. سبک تشریحی بیشتر به کار خبرهایی می آید که درباره آن ها اختلاف نظرهای بسیار وجود دارد. از سبک تشریحی می توان در تنظیم خبرهای بلند و همچنین گزارش نویسی- به ویژه گزارش های تفصیلی- استفاده کرد.

گذارها:

در پایان بحث مربوط به سبک های خبر نویسی باید به مبحث گذارها (Transitions ) نیز اشاره کرد.

استفاده از گذارها از اصلی ترین مهارت های خبر نویسی است. گذارها، واژه ها، عبارت ها و پاراگراف هایی هستند که استخوان بندی خبر را محکم می کنند. گذارها، سیمان خبرها و عنصر جدانشدنی آنها هستند.

مهم ترین گذار در خبر نویسی ، نحوه عبور از پاراگراف اول خبر به پاراگراف دوم خبر است. اگر خواننده «ماهی» است و تیتر «قلاب» صید است، گذار به پارگراف دوم حکم کشیدن قلاب از درون آب را دارد. درحقیقت گذارها خواننده را از یک واقعیت به واقعیت دیگر، از یک زمان به زمان دیگر و از یک مکان به مکان دیگر می کشانند.

گذارها در حقیقت حلقه های پیوند پاراگراف های خبر به یکدیگر هستند اما هر اندازه که این گذارها طبیعی تر جلوه کنند و با حداقل جلب توجه توأم باشند، مطلوب ترخواهند بود و به همین دلیل است که همه ویراستاران، خواهان گذارهای آرام و نامحسوس (Unobtrusive) هستند. پاره ای از گذارهای رایج در خبر نویسی به قرار زیر هستند.

علاوه بر این، افزون بر این، مع هذا، بعلاوه، اما، متعاقباً، با این همه، بنابراین، به این ترتیب، سپس، و، بالاخره، در همین حال، همچنین، ضمناً، شایان ذکر است، گفتنی است، لازم به یادآوری است، در پایان و…

فراموش نکنیم که به هر سبکی که خبر را تنظیم می نماییم، باید از جملات و پاراگراف های گویا و روشن استفاده کنیم. البته نه به خاطر این که خواننده کم سواد است، اصلاً چنین نیست. بلکه به دلیل این که وظیفه داریم که درک خواننده را آسان و راحت کنیم، وقت او را هدر ندهیم و اطلاعات بیشتری در اختیار وی بگذاریم.

منبع: زیبا وب

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار