با ثبت برند و مراحل قانونی آن بیشتر آشنا شویم –بخش سوم

با ثبت برند و مراحل قانونی آن بیشتر آشنا شویم –بخش سوم

در بخش اول و دوم این نوشتار با عنوان « با ثبت برند و مراحل قانونی آن بیشتر آشنا شویم » در باره علل و لزوم ثبت برند برای محصولات تجاری و خدمات قابل ارائه به مشتریان، نحوه ثبت برند و معرفی سامانه مربوط به آن، اعلام مدارک مورد نیاز و قوانین وتبصره های قانونی مربوط، مطالبی بیان گردید. در این بخش نیز توضیحات پایانی در این رابطه ارائه می شود.

با ثبت برند و مراحل قانونی آن بیشتر آشنا شویم

اعتراض قبل از ثبت علامت تجاری

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید. معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند. اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند. چنانچه معترض ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی، ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند، علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت :

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آن که بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات، اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزو علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست، اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند. برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.

منبع: مدیران ایران

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار