Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/com12313/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
بانکداری در سایه به چه نوع فعالیت اقتصادی گفته می شود+ موشن گرافیک - شبکه پذیرش آگهی | شبکه پذیرش آگهی

بانکداری در سایه به چه نوع فعالیت اقتصادی گفته می شود+ موشن گرافیک

بانکداری در سایه به چه نوع فعالیت اقتصادی گفته می شود+ موشن گرافیک

مؤسسات مالی با فعالیت های پرخطر و پر ریسکی که انجام می دهند در بحرانی کردن اقتصاد جهان، نقش بسزایی ایفا می کنند و باعث ربوی کردن بانک ها می شوند که در اسلام بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است.

بر فعالیت برخی از این مؤسسات مالی غیر مجاز، هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد به همین علت به آن ها بانکداری در سایه می گویند.

توضیحات بیشتر در مورد  بانکداری در سایه را در موشن گرافیک زیر ببینید.

بانکداری در سایه

 

>
 

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
شبکه پذیرش آگهی