بازار مسکن رونق می گیرد

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: با افزایش تسهیلات بانک مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان بازار مسکن به ویژه در شهرستان‌ها رونق چشمگیری خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، نادر قاسمی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن و ازدواج به ۵۰ میلیون تومان افزود: دریافت‌کنندگان این تسهیلات می‌توانند اقساط را به دو صورت پلکانی و همچنین یکسان پرداخت کنند، هر چند اغلب تمایل دارند اقساط را به‌طور پلکانی بازگردانند.
وی افزود: اگر تسهیلات پلکانی باشد، در سال اول مبلغ قسط ۶۱۵ هزار تومان، سال دوم ۶۴۶ هزار تومان و سال سوم ۶۷۸ هزار تومان است که تا ۱۲ سال ادامه می یابد و در سال دوازدهم به یک میلیون تومان می‌رسد، اما اگر با مبالغ یکسان پرداخت شود، مبلغ اقساط ماهانه ۷۵۰ هزار تومان و به مدت ۱۲ سال خواهد بود.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره پرداخت اقساط تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی هم اظهارداشت: اقساط در این بخش به صورت پلکانی از ۴۳۵ هزار تومان در سال اول آغاز می شود و در ادامه به ۴۵۰، ۴۷۰، ۴۹۰ و در نهایت به ۷۰۰ هزار تومان در سال دوازدهم می‌رسد، اما مبلغ یکسان پرداختی ۵۲۵ هزار تومان در ۱۲ سال است.
قاسمی با بیان این‌که بانک مسکن در بخش مسکن فقط ۸ تا ۱۰ درصد اثر‌گذار است، تاکید کرد: بقیه تاثیر‌پذیری مسکن خارج از بانک مسکن است، بنابراین افزایش تسهیلات از طریق اوراق موجب نگرانی نیست بلکه به رونق بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به سقف ۳۵ میلیون تومانی تسهیلات ، تصریح کرد : مجموع دریافتی از طریق حساب صندوق و اوراق مشارکت همین ۳۵ میلیون تومان است و بیشتر نخواهد شد و اگر فردی ۱۰ میلیون تومان حساب صندوق دارد می‌تواند با خرید ۲۵ میلیون تومان اوراق امتیاز تسهیلات مسکن از فرابورس در مجموع ۳۵ میلیون تسهیلات دریافت کند.
همچنین باید تاکید کنم که سقف تسهیلات تعهدی افزایش نمی‌یابد. قاسمی درباره دریافت وام حداکثر ۵۰ میلیونی زوجین نیز گفت: ممکن است یکی از زوجین ۳۰ میلیون تومان حساب صندوق داشته باشد که باید این حساب با زوج دیگر مشترک شود و ۲۰ میلیون تومان دریافت کند، یا اینکه ۳۵ میلیون تومان در حساب جوانان داشته باشد که باز هم با زوج دیگر مشترک می شود و با دریافت ۱۵ میلیون تومان دیگر در مجموع
۵۰ میلیون تسهیلات پرداخت خواهد شد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: اگر زوجین برای خرید خانه به منابع نیاز داشته باشند، این امکان وجود دارد که با دریافت ۱۰میلیون تومان جعاله در مجموع ۶۰ میلیون تسهیلات دریافت کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذار