بازاریابی چریکی ، ایده ای جالب برای تعمیر خودرو + ویدئو

بازاریابی چریکی ، ایده ای جالب برای تعمیر خودرو + ویدئو

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی عبارت است از به کارگیری یک استراتژی ساده و کم هزینه برای تبلیغات و بازاریابی. با توجه به کمبود بودجه بازاریابی و تبلیغات شرکت های کوچک، بازاریابی چریکی به طور مشخص برای این نوع کسب وکارها بسیار مؤثر خواهد بود.

اجرای بازاریابی پارتیزانی به خلاقیت، انعطاف پذیری و پذیرش ریسک های احتمالی نیاز دارد.در این مطلب، نمونه ای از بازاریابی چریکی ، که ایده ای جالب برای تعمیر خودرو است، می بینید.

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی

 

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار