اهمیت مشتری مداری + ویدئو

اهمیت مشتری مداری + ویدئو

اکثر شرکت­ ها در محیط کسب وکار رقابتی و جهانی شدن امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری­ گرایی را درک کرده­ اند. مشتری­ گرایی عمدتاً مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری­ گرایی عمدتاً خود را از طریق اولویت­ گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم ­کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می­ سازد.

محققان در حوزه بازاریابی، مشتری ­گرایی را از دو منظر می­ نگرند: عنصری از فرهنگ سازمانی و یا رویکرد راهبردی سازمان. نوبل و همکارانش (۲۰۰۲) رویکرد فرهنگ رقابتی را پیشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری­ گرایی را به عنوان یک زیر بعد از فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می­ دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مطرح شده ازسوی صاحبنظران است تحقیقات زیادی در زمینه مشتری­ گرایی انجام شده است، اما بیشتر تحقیقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری­گرایی هستند.

در ویدئوی زیر اهمیت مشتری مداری و ارتباط حرفه ای با مشتری به زبان ساده بیان شده است.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار