اهمیت و ضرورت زبان بدن در مذاکره +ویدئو

اهمیت و ضرورت زبان بدن در مذاکره +ویدئو

تحقیقات روان شناسان بیانگر این حقیت است که در زمان یک گفتگوی رو در رو، تنها ۷ درصد از پیام ما از طریق لغات و کلمات انتخابی، به مخاطب منتقل می شود. ۳۳ درصد مقصود ما از طریق لحن صدا، بلندی و کوتاهی صدا، افکت های صوتی و …انتقال پیدا می کند. و ۶۰ درصد، یعنی بیش از نیمی از پیام ما به وسیله حرکات بدن به مخاطب مان منتقل خواهد شد!

از این نکته به اهمیت زبان بدن( Body Language )  در تبلیغات و مذاکرات تجاری پی می بریم. ویدئوی زیر را در این رابطه مشاهده کنید.

زبان بدن در مذاکره

 

آپارات

این مطلب را به اشتراک بگذار