انتخابات هیأت رئیسه خانه مطبوعات برگزار شد

اعضای جدید هیأت‌مدیره خانه مطبوعات البرز در نشستی اعضای هیأت رئیسه این نهاد را انتخاب کردند.
در این نشست مهدی کریمایی دوباره به عنوان رئیس هیأت‌مدیره خانه مطبوعات البرز انتخاب شد و عباسعلی ساسانی نیز به عنوان نایب رئیس، فرزانه سید اسحاقی دبیر، احمد فیروزی خزانه‌دار و زهرا کورانی هم به مدت یکسال به عنوان مدیر خانه مطبوعات این استان انتخاب شدند.
کریمایی در پایان این نشست از آنچه سوءاستفاده و تفرقه افکنی برخی‌ها نامیده می شود، انتقاد کرد و گفت: شایسته است اصحاب رسانه استان آگاهانه و توأم با همدلی و همفکری به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند تا فرصت برای اینگونه افراد سودجو فراهم نشود.
بر این اساس نشست بعدی هیأت‌مدیره بیست و هشتم خرداد ماه جاری در محل خانه مطبوعات برگزار می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذار