اعزام دوچرخه سواران گیلانی به مرقدامام خمینی (ره)

مدیرکل ورزش وجوانان استان گیلان ازاعزام دوچرخه سواران برای شرکت درمراسم ارتحال امام (ره) ازاین استان خبرداد. مسعودرهنمادرجلسه هماهنگی ، برنامه ریزی وپشتیبانی ازمراسم ومجموعه برنامه های بیست وپنجمین سالگردعروج ملکوتی امام خمینی (ره)درگیلان اظهار کرد: دستگاه ها حلقه واسط بین مدیران وجامعه هستند . وی بربیشتر برگزار شدن مراسم ها تأکید کردوافزود: هیئتهای ورزشی وسمن ها دراعیاد ومراسم های مختلف حضورفعال دارند. رهنماازاعزام دوچرخه سواران گیلانی برای شرکت درمراسم ارتحال امام (ره) در14 خرداد ماه امسال خبرداد وتصریح کرد: مسابقه های مختلفی رامیتوان به مناسبت بزرگداشت امام (ره ) درگیلان برگزارکرد.
این مسئول بااشاره به برگزاری مسابقه های فرهنگی به منظور بزرگداشت ارتحال امام (ره) درگیلان تصریح کرد: نمایشگاه هایی برای مراسم بزرگداشت ارتحال امام (ره) توسط اداره کل ورزش وجوانان گیلان درنظرگرفته شده است