استاندار: بیکاری عمده ترین مشکل جوانان استان البرز است‌

عمده مشکل مردم استان البرز بیکاری جوانان است که باید با ساماندهی وضع شهرک‌های صنعتی موجود و ایجاد شهرک‌های جدید تا حدودی این مشکل برطرف شود. به گزارش مهر، سیدحمید طهایی، استاندار البرز با بیان این مطلب در مراسم بیست و پنجمین سالگرد شهدای روستاهای ناریان از توابع شهرستان طالقان (بالا طالقان) افزود: استان البرز با ۵/۲ میلیون جمعیت، حدود ۴ سال پیش از استان تهران جدا و به استانی مستقل تبدیل شد.
وی با اشاره به اینکه استان ۴‌ساله البرز ۴ استاندار به خود دیده است، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های استان تازه تأسیس، برقراری ثبات مدیریتی است که متأسفانه استان البرز در این حوزه با ضعف‌هایی رو به رو بوده است.
استاندار البرز گفت: در‌سال های ابتدایی تأسیس یک استان، بحث استقرار سازمان‌ها و استقلال اداره ها مطرح است، اداراه هایی که وجود نداشته اند باید به سرعت شکل بگیرند و اداره های شهرستانی باید به اداره های کل استانی تبدیل شوند.
وی اضافه کرد: در این میان بحث تجربه مدیران برای سکانداری اداره های مورد نظر از اهمیت زیادی برخوردار است که باید مدنظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: با تأسیس یک استان، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود و با دریافت ردیف بودجه ملی است که استان راه‌اندازی می‌شود.
طهایی همچنین هماهنگی و همدلی مجموعه دستگاه‌های اجرایی در سطح استان را با اهمیت دانست و از ثبات مدیریت به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که در صدر مطالبات یک استان قرار دارد، یاد کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذار