عمده مشكل مردم استان البرز بيكاري جوانان است كه بايد با ساماندهي وضع شهرك‌هاي صنعتي موجود و ايجاد شهرك‌هاي جديد تا حدودي این مشکل برطرف شود. به گزارش مهر، سيدحميد طهايي، استاندار البرز با بیان این مطلب در مراسم بيست و پنجمين سالگرد شهداي روستاهاي ناريان از توابع شهرستان طالقان (بالا طالقان) افزود: استان البرز با 5/2 ميليون جمعيت، حدود 4 سال پيش از استان تهران جدا و به استاني مستقل تبديل شد.
وي با اشاره به اينكه استان 4‌ساله البرز 4 استاندار به خود ديده است، ادامه داد: يكي از ويژگي‌هاي استان تازه تأسيس، برقراري ثبات مديريتي است كه متأسفانه استان البرز در اين حوزه با ضعف‌هايي رو به رو بوده است.
استاندار البرز گفت: در‌سال هاي ابتدايي تأسيس يك استان، بحث استقرار سازمان‌ها و استقلال اداره ها مطرح است، اداراه هایی كه وجود نداشته اند بايد به سرعت شكل بگيرند و اداره های شهرستاني بايد به اداره های كل استاني تبديل شوند.
وي اضافه كرد: در اين ميان بحث تجربه مديران براي سكانداري اداره های مورد نظر از اهميت زيادي برخوردار است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
استاندار البرز گفت: با تأسيس يك استان، اعتبارات ويژه‌ای در نظر گرفته مي‌شود و با دريافت رديف بودجه ملي است كه استان راه‌اندازي مي‌شود.
طهايي همچنين هماهنگي و همدلي مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي در سطح استان را با اهميت دانست و از ثبات مديريت به عنوان يكي از مهمترين موضوعاتی كه در صدر مطالبات يك استان قرار دارد، ياد كرد.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر