اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری _ بخش چهارم

«اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری »

? ماشاءالله شمس‌الواعظین (مدرس روزنامه‌ نگاری )

? اصل سوم: مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار روزنامه نگاری

اطلاعات در روزنامه‌ نگاری ، نه یک کالا که یک خبر اجتماعی است و این امر به این معناست که روزنامه‌نگار در مسئولیت انتقال اطلاعات سهیم است. لذا نه تنها در برابر کسانی که رسانه‌ها را کنترل می‌کنند بلکه نهایتا، باید در برابر مردم به طور کل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعی  پاسخگو باشد. مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار، وی را ملزم می‌کند که تحت هر شرایطی هم سو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.

1⃣ روزنامه‌نگار پدیده‌ای خلق می‌کند که به همراه آن، تغییراتی را در سطح حامعه خود ایجاد می‌کند. یعنی در مناسبات اجتماعی و تغییر آن، موثر است و سهم دارد.

2⃣ روزنامه‌نگار واقعی، روزنامه‌نگاری است که خبرش بتواند دو تن را بلرزاند، یکی مسئولان جامعه و دومی افکارعمومی.

3⃣ به این دلیل در این اصل از عنوان مسئولی اجتماعی استفاده شده است، چرا که روزنامه‌نگار در تغییر مناسبات اجتماعی و شکل دادن به آن به بهترین وجه سهیم است. در انتقال خبر روزنامه‌نگار از قبل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کند که از بازتاب‌های اجتماعی آن، آگاه باشد.

3⃣ هنگامی که با رسانه‌ای مواجه می‌شوید که در تطبیق ادعاها و وقایع پس از آن، در محیط اجتماعی و مشاهده سازگاری حالت رضایت‌مندانه به خود می‌گیرید، با تکرار این تجربه اعتماد به رسانه و اعتبار آن بالا می‌رود.

4⃣ اگر وقایع اجتماعی را با مندرجات یک رسانه منطبق دیدید می‌توانید به این نتیجه برسید که وجدان حرفه‌ای و تعهد اخلاقی روزنامه‌نگاری در عمل ژورنالیستی یک رسانه اتفاق افتاده است.

برای مطالعه قسمت سوم کلیک کنید

منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر