اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری _ بخش پنجم

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری _ بخش پنجم

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری

? ماشاءالله شمس‌الواعظین (مدرس روزنامه‌ نگاری)

? اصل چهارم: شرافت حرفه‌ای روزنامه‌نگارروزنامه نگاری

? نقش اجتماعی روزنامه‌نگار، اقتضا می‌کند که معیارهای عالی شرافت، در این حرفه، مشتمل بر: «حق روزنامه نگار، برای خودداری از کار بر خلاف اعتقاد و باورهای شخصی»، «حق عدم افشای منبع اطلاعات خود» و همچنین «حق شرکت در روند تصمیم‌گیری در رسانه‌ای که برای آن کار می‌کند»، محفوظ بماند.

? شرافت حرفه‌ای به روزنامه‌نگار اجازه نمی‌دهد که به هیچ نحوی رشوه بپذیرد یا برخلاف رفاه عمومی، به ارتقا منافع خصوصی خود بپردازد.

? همچنین احترام گذاشتن به دارایی‌های معنوی مانند پرهیز از سرقت ادبی جز اخلاق حرفه ای و معیار عالی شرافت حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار به شمار می‌آید.

? اگر روزنامه‌ نگاری به دلیل توان حرفه‌ای به مجموعه‌ای مانند روزنامه یک حزب دعوت شد، سازمان میزبان باید اصل شرافت حرفه‌ای در کار او را بپذیرد. نمی توان معیار حرفه‌ای و شرافت حرفه‌ای را از تن روزنامه نگار جدا کرد.

? رعایت شرافت حرفه‌ای و معیارهای مشتمل بر مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار، الزام آب و ماهی را دارد و هر سازمان حزبی که روزنامه‌نگاری را به حوزه کاری خود دعوت می‌کند باید این اصل را بپذیرد. در حقیقت همه روزنامه‌نگاران وجدان دسته جمعی اخلاق حرفه‌ای را دنبال می‌کنند.

ادامه دارد…

برای مطالعه قسمت چهارم کلیک کنید

 منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار