اجرای چند طرح عمراني در شهرداري منطقه 8كرج

شهردار منطقه 8 كرج از اجرا و تكميل چند طرح عمراني در اين منطقه خبر داد.
سعادت با اشاره به حفاري‌هاي برخي شركت‌ها در اين منطقه و مشكلات به‌وجودآمده براي شهروندان، افزود: يكي از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مستمر شهرداري منطقه، ساماندهي آسفالت
معابر و كوچه‌هاي اين منطقه است.
وي، جدول‌گذاري و آسفالت بلوار استقلال جنوبي و كوچه‌هاي زنبق، بنفشه، نيما و فروردين را از جمله فعاليت‌هاي عمراني چند روز اخير ذكر كرد و افزود: براي اجراي اين طرح ها 400 تن آسفالت در وسعت 2 هزار و 300 مترمربع و يك هزار و 400 متر جدول‌گذاري شده است.
سعادت با تأكيد بر اينكه خدمت به مردم و تأمين رفاه و آسايش شهروندان افتخار مجموعه شهرداري است، گفت: آسفالت و بهسازي معابر اصلي منطقه همچنان در اولويت كاري شهرداري قرار دارد و اميد است
با ياري خداوند و همراهي شهروندان شاهد اتمام فعاليت‌هاي عمراني نيمه تمام و اجراي
طرح هاي كلان در اين منطقه باشيم.