اثر تبلیغات بر گردشگری و بررسی ابزار تبلیغاتی موثر بر جذب گردشگران

گردشگری به عنوان یک صنعت نوین خدماتی، وسیله ی ارتباط بین  ملل و اقوام گوناگون در جهان و آشنایی مردم عالم با یکدیگر مورد توجه همگان  قرار گرفته است. در ایران نیز با توجه به سرمایه های غنی تاریخی و فرهنگی و جاذبه های بی شمار طبیعی باید بیش از گذشته بدان توجه شود و آن را اهرمی مناسب  برای انتقال زیبایی های میراث گرانسنگ تاریخی و معنوی ایران زمین دانست. از این رو تبلیغات به عنوان ابزاری سودمند به منظور توسعه گردشگری به صورت حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته، زیرا تبلیغ موفق ارزش های فرهنگی و گردشگری کشور برای جهان امروز که بیش از هر دوره دیگر تشنه آشنایی با جذابیت های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و معنوی جامعه ماست، بسیار اثر بخش خواهد بود. از آنجا که گردشگری بخشی از ساختار تولید اقتصادی است وتوسعه گردشگری و تبلیغات پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند، تبلیغات می تواند در گسترش تولید و درآمد و ایجاد اشتغال نقش مهم و اساسی داشته باشد، که معطوف کردن توجه ویژه به آن موجب موفقیت بین المللی در رقابت ها و سبقت های جهانگردی و بازاریابی، خواهد بود.

این مقاله به بررسی تأثیر رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی استفاده شده در صنعت گردشگری و شناسایی ابزار مناسب جهت استفاده در صنعت گردشگری می پردازد .

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ابزار تبلیغاتی برای جذب گردشگران بین المللی تأثیر گذار بوده است و می توان از پنج ابزار کتاب راهنما ، تبلیغات اینترنتی ، تلویزیون ، بروشور و روزنامه استفاده کرد .

برای دریافت فایل PDF مقاله اثر تبلیغات بر گردشگری و بررسی ابزار تبلیغاتی موثر بر جذب گردشگران ، کلیک کنید:

اثر تبلیغات بر گردشگری

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر