ابزارهای مدیریت وفاداری موجب افزایش درآمد و سود کسب و کار از راه نگهداری بهتر مشتریان، کارکنان و سرمایه‌گذاران می‌شوند. برنامه‌ وفاداری، روند وفاداری گروه‌های یادشده را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. همچنین دلایل اصلی کم شدن وفاداری این گروه‌ها را شناسایی کرده و روش‌هایی را برای بازگرداندن این گروه‌ها و افزایش وفاداری آن‎ها پیشنهاد می‌کند.

در مدیریت وفاداری مشتریان، نتایج مالی به تغییر نرخ وفاداری، ارتباط داده می‌شود و فرض بر این است که تغییرات کوچک در نرخ وفاداری منجربه تغییراتی بزرگ در عملکرد شرکت و سودآوری آن خواهد شد.

متدولوژی

برای اجرای برنامه جامع مدیریت وفاداری، باید این امور را انجام ‎دهید:

به طور منظم سطوح وفاداری مشتریان خود را از راه بررسی نظریات آن‎ها و داده‌های رفتاری، مورد ارزیابی قرار دهید. اثربخش‌ترین رویکردها، بین رضایت مشتریان و وفاداری آنان، تمایز قائل می‌شوند. بر این اساس شرکت‌ها معمولاً از مشتریان خود می‎پرسند که چگونه سازمان را به دیگران معرفی و توصیه می‌کنند؟ همچنین از کارکنان خود می‎پرسند که آیا سازمانشان ارزش وفادار بودن آن‎ها را دارد یا خیر؟

سطوح وفاداری مشتریان خود را با رقبا مقایسه کنید.

ابعاد عملکردی را که برای مشتریان و کارکنان مهم تلقی می‌شود مشخص کرده، به گونه منظم آن‎ها را مورد بررسی قرار دهید.

بازخوردها را به گونه‎ای سیستماتیک دریافت و در داخل سازمان از آن‎ها استفاده کنید.

هدفهای وفاداری و نرخ نگهداری مشتریان را تعیین و در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های شرکت لحاظ کنید.

به منظور کاهش نرخ عدم وفاداری مشتریان و کارکنان برنامه‌هایی جدید طراحی و اجرا کنید.

با صرف هزینه در کوتاه‌مدت، سیاست‌هایی را برای ایجاد وفاداری بلندمدت مشتریان اندیشه کنید؛ مانند ارائه تخفیف یا خدمات اضافی به مشتریان جدید.

عوامل مؤثر در وفاداری تأمین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خود را بررسی و کنترل کنید.

 کاربردهای متداول

برنامه‌های مدیریت وفاداری، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا:

با مشتریان خود که در سودآوری شرکت بیشترین سهم را دارند روابطی پایدار ایجاد کنند.

به واسطه بیشتر توصیه شدن شرکت توسط مشتریان و کارکنان به دیگران، سود بیشتری به دست آورند.

کارکنانی را که دارای مهارت، دانش و ارتباطات مورد نیاز سازمان هستند، جذب کنند.

بهره‌وری را بهبود داده، هزینه‌های آموزش و استخدام را کاهش‎دهند.

منافع و انرژی کارکنان، مشتریان، عرضه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را در چرخه‌ای تقویت شونده به جریان اندازند.

عملکرد مالی بلندمدت و ارزش شرکت را بهبود بخشند.

لینک منبع

‎گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر