آگهی مناقصه عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آگهی مناقصه عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آگهی مناقصه  عمومی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نظر دارد یکدستگاه کپی رنگی مدل کونیکا مینولتا سری C4070، C4065   یا C4080 را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان فروش می توانند حداکثر تا تاریخ ۸/۵/۱۴۰۱ قیمتهای پیشنهادی خود را به تفکیک مدل های پیشنهادی در پاکتهای دربسته به آدرس ذیل و بنام آقای کامبیز جعفری با شماره تلفن همراه ۰۹۳۹۲۷۲۷۹۱۰ و یا ۰۲۱۷۵۱۸۳۱۰۹ ارسال نمایند.

شایان ذکر است هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد . متقاضی شرکت در مناقصه می بایست  مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت تضمین به حساب شبا مرکز با شماره ir 600 10000 410 100 423 8163 119  بنام اعتبارات سایر منابع مرکز پژوهشهای مجلس نزد بانک مرکزی واریز و فیش واریزی را همراه با استعلام قیمت تحویل نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نمائید.

آدرس : تهران – انتهای خیابان پاسداران – ضلع جنوب پارک نیاوران – شماره ۸۰۲

مناقصه

جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در واتس آپ با کارشناس آگهی در ارتباط باشید.