آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 21

                                                                                                            بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه عمومی (۵- ۱۴۰۱)

 

شهرداری منطقه ۲۱ درنظردارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

 

 

ردیف موضوع پروژه برآورد اولیه سالیانه پروژه (ریال) شرایط و رتبه بندی مرتبط با موضوع پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) مدت انجام خدمات
۱ عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه ۳ منطقه ۲۱ ۱۸۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران و دارای ظرفیت مجاز ریالی و تعداد نواحی مجاز و ارائه تاییدیه سامانه تامین کنندگان کالا و خدمات شهرداری تهران الزامی می باشد. ۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۱۲ماه

 

الف : محل ارایه خدمات : درسطح منطقه ۲۱

ب : محل تحویل اسناد و قبول پیشنهادات : تحویل اسناد به نشانی تهرانسر میدان کمال الملک، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه۲۱ طبقه دوم امور قراردادها و قبول پیشنهادات طبقه اول دبیرخانه مرکزی شهرداری منطقه۲۱.

ج : میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: ارائه فیش واریز مبلغ سپرده نقدی شرکت در مناقصه که بایستی به حساب ۱۰۰۴۵۱۳۴۲۹ بانک شهر شعبه تهرانسر، در وجه شهرداری منطقه ۲۱ واریز گردد مورد تأیید می باشد. (فیش سه برگی).

د : مهلت دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : حداکثر تا ساعت ۱۳:۳۰ (پایان وقت اداری)، ۱۰ روز از تاریخ درج و انتشار آگهی.

هو: وضعیت اعتباری : نقدی.                                                                                                                                                                       

و : بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر  در اسناد مناقصه بوده و برابر بند۴ ماده۱۰آئین نامه معاملات، شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارمی باشد. هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه بوده ودارندگان امضاء مجازوتعهدآورشرکت ها می بایستی تمامی صفحات، مدارک واسناد مناقصه موجود در پاکت های (الف وب) را مهر و امضاء نموده و بصورت لاک و مهر شده به دبیرخانه منطقه تحویل نمایند . نظر به اینکه منطقه دارای سیستم مدیریت محیط زیست ۱۴۰۰۱ISO  می باشد، رعایت موازین زیست محیطی برای کلیه شرکت کنندگان الزامیست.

ز : کلیه پیمانکاران ملزم به رعایت الزامات ایمنی- بهداشت ومحیط زیست(HSE) ابلاغ شده به کلیه مناطق شهرداری تهران می باشند.

ح : اسناد مناقصه از طریق تالار آگهی معاملات شهرداری تهران به نشانیbusiness.tehran.ir قابل رویت و دریافت می باشد.

خ : متقاضیان می توانند ضمن تحویل اسناد مناقصات بصورت فیزیکی در محل تحویل و در مدت زمان مقرر، نسبت به بارگذاری اسناد ( پاکت الف ) در سایت http://business.tehran.ir  اقدام و درصورت نیاز به دریافت اطلاعات و اخذ راهنمایی با شماره تلفن های۸۴۱۶۱۷ و۸۴۱۶۱۲۰۲ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱

مناقصه شهرداری 21

جهت سفارش آگهی مناقصه در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در ارتباط باشید.

 

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر