آگهی مناقصه عمومی خدمات راهبری تصفیه خانه بهنوش ایران

شرکت بهنوش ایران در نظر دارد امور خدمات راهبری ، تعمیرات و نظارت بر تصفیه خانه فاضلاب کارخانه های  بهنوش مرکزی تهران ، واحد ستاره تهران و واحد آبعلی را از طریق مناقصه عمومی با استاندارها و مشخصات اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه را  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند در مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی ، جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت بهنوش ایران واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص                           ( شهید لشگری ) خیابان شهید محمود پوری پلاک ۵ مراجعه نمایند .


– آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا ساعت ۱۴ روز  دو شنبه مورخ ۱۶ ابان ۱۴۰۱ می باشد .
– تاریخ برگزاری جلسه نخست مناقصه ساعت ۱۱ روز سه شنبه ۱۷ ابان۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکت های  پیشنهاد قیمت ساعت ۱۱ روز یک شنبه ۲۹ ابان ۱۴۰۱ می باشد .

تلفن سفارش آگهی در فضای مجازی ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر