آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو در روزنامه همشهری چاپ شد.

متن آگهی به شرح ذیل است

شـرکت مجموعه های پرسـی توسعه صنایـع خودرو
(سهامی خاص) در نظرداردخریدلوله های ck-15-37*30mm
بـه مقدار ۱۰.۰۰۰ کیلوگـرم و لوله ck-15-82*70mm
بـه مقدار۱۰.۰۰۰ کیلوگـرم جهت تولیدقطعات از طـریق
مناقصه و ازفروشندگان واجد شرایط انجام نماید.
لذا ازتمامی فروشندگان واجدشرایط دراین زمینه دعوت
می شودجهت دریافت اسناد موضوع مناقصه با دردست
داشـتن درخـواست کتبـی بـهآدرس کیلومتـر۵
اتـوبان کـرج- قزوین،شهـرک صنعتـی بهـارستان
(تلفن۰۲۶۳۴۷۶۰۳۷۵ )مـراجعه نمایند.
زمان مراجعه و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی
به مدت ۵روز کاری و در ساعات اداری می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شرکت
در ردیا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

تلفن سفارش آگهی :۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر